Informace pro žadatele k dotačnímu podprogramu Národních dotací 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na .ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti.

Od 16. 1. 2024 do 31. 1. 2024 mohou žadatelé podávat prostřednictvím Portálu farmáře SZIF Žádosti o zemědělské národní dotace 2024 – dotační podprogram 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti.

Na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu je v sekci „SZIF poskytuje – Národní dotace – Dotační programy – Dotační programy – 8.F. – Ke stažení – Příručky“ umístěna příručka pro žadatele s názvem „PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE K ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI – Dotační podprogram 8.F.c. 2024“, která slouží k relevantnímu vyplnění a podání žádosti k výše zmíněnému dotačnímu podprogramu.

Příručku pro vyplnění a podání žádosti o dotaci 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti 2024 lze stáhnout ZDE.

Na základě podání této žádosti o dotaci pro dotační podprogram 8.F.c. budou žadatelům vydávána zálohová rozhodnutí. Doplatková rozhodnutí budou poté žadatelům vydávána po konci sledovaného období a po podání formuláře s doklady a odpovídajících příloh.

Důležité upozornění pro žadatele:
Spolu se žádostí o dotaci je žadatel povinen doložit povinnou přílohu „Plán preventivních opatření“. Bez přiložení této přílohy v relevantní podobě a množství není možné adekvátně a objektivně posoudit žádost o dotaci, což může vést k prodloužení administrace dané žádosti a může mít vliv i na termín vydání patřičného zálohového rozhodnutí.

Prosíme žadatele, aby se vyvarovali podávání žádosti poslední možný den, neboť v případě technických potíží je potřeba čas pro vyřešení, což v poslední den možného podání je velmi obtížné.