1. den konference 7.5.2020

7:00 – 10:00

Martin Pýcha – Význam produkce mléka v českém zemědělství a potenciál automatizace

Martin Vasquez – Jaké změny nás čekají?

Gijs Scholman – Představení Lely

Stieneke Ijdema – How to implement milk quality concepts on a growing dairy farm Fruerlundgaard (Měření kvality mléka na Dairy XL farmě)

Coert van Lenteren – Lely’s large farming solutions

Karel Bednář – Řízení farmy z pohledu majitele

Gijs Scholman – Jaká je budoucnost automatizace v prvovýrobě mléka?

Společná panelová diskuze (zodpovídání otázek diváků)