2. den konference 14.5.2020

7:00 – 10:00

 

Jiří Kopáček – Trh s mlékem

Jan Hulsen – Novinky ve stavbě stájí pro skot

Stieneke Ijdema – Lean management on modern dairy farms (Lean management moderní mléčné farmy)

Sabrina Volo – Představení Dairy XL farmy Bandioli, Piubega, Mantova – Itálie

Petr Štrébl – Podpora faremního managementu v robotickém dojení

Karol Polaszek – Krmení na Dairy XL farmě 

Společná panelová diskuze (zodpovídání otázek diváků)