5. seminář z cyklu Výměna zkušeností úspěšného hospodaření na farmách – cyklu seminářů Management podniku od A do Z