Inovace ve faremním zpracování mléka

 Právní předpisy ČR a EU v oblasti bezpečnosti potravin.

 Zavedení a řízení systému bezpečnosti potravin podle zásad HACCP.

 Zásady správné výrobní a hygienické praxe.

 Požadavky na mléko pro výrobu sýrů.

 Vliv pasterace na výrobu sýrů.

 Jednotlivé technologické operace při výrobě sýrů.

 Úprava mléka před sýřením.

 Syřidla a sýření mléka. Stanovení syřitelnosti a dávky syřidla.

 Solení sýrů.

 Zrání sýrů.

 Technologický postup výroby čerstvých sýrů.

 Praktická výroba čerstvého sýru.

 Požadavky na mléko pro výrobu kysaných mléčných výrobků.

 Vliv pasterace na výrobu kysaných mléčných výrobků.

 Čisté mlékařské kultury, jejich hodnocení a práce s čistými

mlékařskými kulturami.

 Smetanový zákys. Využití v mlékárenských technologiích.

 Jogurtová kultura. Výroba jogurtů.

 Acidofilní kultura. Výroba acidofilního mléka.

 Kefírová kultura. Výroba kefíru.

 Hodnocení kvality kysaných mléčných výrobků.

 Technologický postup výroby jogurtu.

 Technologický postup výroby kefíru.

 Technologický postup výroby kyšky.

 

Termíny a místa konání seminářů

23. února 2022, Hotel Zlatá Hvězda, Smetanovo nám. 84, 570 01 Litomyšl
9. března 2022, Hotel Mariel ***, Mariánské nám. 10, 669 02 Znojmo
7. dubna 2022, Hotel Relax U Drsů, Varšavská 2708, 390 05 Tábor
27. dubna 2022, Hotel Skanzen, ul. Modrá 227, 687 06 Velehrad
2. Registrace účastníků bude probíhat od 8,30 do 9,00 hod. Odborný program započne v 9,00 hod. a předpokládané ukončení jednotlivých seminářů bude v 16,00 hod.
3. Vyplněnou přihlášku zašlete laskavě na adresu Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, e-mail: alena.pecinova@ekomonitor.cz nejpozději jeden týden před termínem konání semináře.
4. Částka za vložné na seminář činí 450,- Kč vč. 21 % DPH (bez DPH 371,90).
Ve vložném je zahrnuta účast na semináři, občerstvení, pracovní materiály, a dvě exkurze. Vložné uhraďte týden před konáním akce na č. ú. 19-5234530277/0100 KB Chrudim, variabilní symbol viz tabulka níže DIČ: CZ15053695, IČO: 15053695, spis.
značka v obch. rejstříku: C 1036 u rejstříkového soudu v Hradci Králové SWIFT CODE – KOMBCZPP, IBAN – CZ 0801000000195234530277. Platba kartou a v eurech není u registrace možná. V přihlášce zaškrtněte, jak si přejete hradit vložné.
5. Exkurze proběhnou ve dvou faremních provozech po ukončení teoretické části semináře. Místo exkurze bude upřesněno. Doprava na a z exkurze bude zajištěna.
6. Občerstvení pro účastníky bude zajištěno.
7. Účast na akci Vám budeme potvrzovat.
8. Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to nejpozději 4 dny před konáním semináře. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, neuhrazene částky dodatečně fakturujeme. Na akci je možné vyslat náhradníka.
VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O.
PÍŠŤOVY 820, 537 01 CHRUDIM III