Tyto dny otevřených dveřích v zemědělských podnicích se uskuteční v jednotném celorepublikovém termínu, a to 14. – 15. června 2019. Dvoudenní charakter akce umožní nahlédnout do tajů zemědělství jak školy, tak i laickou veřejnost. Pátek bude určen převážně pro děti ze škol, případně i laickou veřejnost a sobota již zcela pro veřejnost.