Den Zemědělce je v současnosti nejnavštěvovanější polní výstavou, jejíž doménou je aktivní předvádění zemědělských strojů a technologií v praktických podmínkách. Den Zemědělce se tak jako každá výstava vyvíjel a přizpůsoboval podmínkám a požadavkům trhu. Ještě před deseti lety probíhalo v průběhu roku těchto výstav několik, každá specificky zaměřená pouze na jednu tematickou část. To se postupem doby změnilo a dnes je vše koncentrováno  maximálně do dvou výstav ročně. Každoročně probíhá Den Zemědělce spolu se sesterskou výstavou Naše pole v Nabočanech u Chrudimi a tematicky se specializuje na novinky a technologické trendy zemědělské techniky. Jednou za dva roky se uskuteční vícedenní výstava Den Zemědělce v Kameni na Pelhřimovsku, která se stává centrem všeho dění pro odbornou zemědělskou veřejnost. V průběhu dvou dnů se zde schází importéři a prodejci se svými zákazníky, představují se aktuální novinky a předvádí se celé technologické linky. Takto postavený program umožní  potenciálním zákazníkům nejen prohlédnout si vystavenou techniku, ale také vlastnoručně vyzkoušet stroje všech značek, které jsou na českém trhu k dispozici.