Co můžete od kurzu čekat?

Kurz je rozdělen do třech hlavních bloků:

I. BLOK: TEORETICKÉ ZÁKLADY

 1. Bezpečnost práce, manipulace se zvířaty
 2. Proč ošetřovat pazneht, ekonomické aspekty nemocí nohou
 3. Anatomie paznehtu – skladba a konstrukce, biomechanika
 4. Zásady provedení FÚP, nejčastější chyby
 5. Kvalifikace onemocnění a poruch paznehtů dle ICAR.
 6. Etiologie, patogeneze, diagnostika a řešení neinfekčních procesů
 7. Etiologie, patogeneze, diagnostika a řešení infekčních procesů skóring digitálních dermatitid – vyhodnocení a stanovení postupu.
 8. Správné použití obvazů, chemické podkování, nejčastější chyby
 9. Moderní způsoby evidence ošetření a následná práce s daty
 10. Péče o paznehty v souvislostech – zoohygienická práce v chovech, frekvence úpravy, zařízení a pomůcky pro péči o paznehty, systém péče o končetiny, technologie, přípravky.

II. BLOK – PRAKTICKÉ ASPEKTY

 1. Nácvik ošetřování – vlastní korekce
 2. Práce s pomůckami – paznehtářský nůž, brusné kotouče
 3. Ošetřování – práce s obvazem, lepení podpatků
 4. Ošetření digitální a interdigitální dermatitidy

III. BLOK – PRAKTICKY V TERÉNU

 1. Příprava pracoviště – zásady práce se zvířetem (jak uzpůsobit naháňku, označování, nahánění zvířete do klece, pohyb okolo klece, organizace)
 2. Nahnání do klece, fixace – praxe na hydraulické kleci (BoviLab 1.0, WOPA SA0051)
 3. Příprava paznehtu před ošetřením – rozhodnutí o postupu
 4. Provedení korekce a stanovení diagnózy u případného onemocnění. Následná terapie.
  a) Ošetření vředu
  b) Ošetření nekrózy špičky
  c) Ošetření praskliny, deformace paznehtu
 5. Diagnostika digitální dermatitidy – scoring DD a stanovení terapie
  a) Ošetření FaSy DD stop Gel a FaSy Pads
  b) Plán převazů

Po absolvování kurzu a průběžném přezkoušení je možné se ucházet o kvalifikační zkoušku dle NSK – Paznehtář (kód: 41 -049-H) – úspěšné složení zkoušky opravňuje k získání akreditovaného osvědčení s celoevropskou platností.

Kurz lze absolvovat samostatně. Kvalifikační zkoušky budou následovat na základě samostatné přihlášky na kurzu. 

Organizace kurzu:

 • I. BLOK (TEORETICKÉ ZÁKLADY)
 • II. BLOK (PRAKTICKÉ ASPEKTY)
 • III. BLOK (PRAKTICKY V TERÉNU)
 • KVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKY NSK – Paznehtář (kód: 41 -049-H)
  • teoretická zkouška
  • praktická zkouška
 • Rozvrh kurzu je stanoven na 9 – 16 h.
 • Lektoři kurzu povedou jednotlivé části kurzu.
 • Kurz je možné absolvovat bez certifikační zkoušky samostatně. Postup k certifikační zkoušce je podmíněn účastí na kurzu.

PŘIHLÁŠENÍ ZDE