Základní charakteristika plemene

Domovem jednoho z nejrozšířenějších masných plemen skotu na světě je severovýchodní Skotsko. Již na počátku 18. století se v krajích Aberdeenshire a Forfarshire podařilo vyšlechtit masný užitkový typ skotu, který v první polovině 19. století chovatel Hugh Watson přikřížením plemene ahorthorn sjednotil a položil tak základ tohoto plemene.

Ve čtyřicátých letech 19. století byla založena v Anglii první plemenná kniha a již v roce 1860 se uskutečnil první import zvířat do Kanady a později do USA.

Aberdeen angus je moderní masné plemeno skotu geneticky bezrohé, plášťově černé nebo plášťově červené. Hlavní předností plemene je snadné telení, vynikající mateřské vlastnosti, bezrohost, výborná plodnost a pastevní schopnost, dlouhověkost a v neposlední řadě odolnost vůči nepříznivým klimatickým podmínkám.

Zcela bezkonkurenční je kvalita masa, pro kterou je plemeno aberdeen angus v celém světě uznávané a žádané.

Maso z jatečných zvířat se vyznačuje vysokým mramorováním, křehkostí, šťavnatostí a specifickou chutí. Příznivá je u poražených zvířat jatečná výtěžnost 61 % a vzhledem k jemné kostře i nízký podíl kostí v jatečně opracovaném těle 14 -16 %. K posouzení růstové schopnosti zvířat slouží zjišťování hmotnosti ve věku 120, 210 a 365 dnech podle „metodiky kontroly užitkovosti skotu bez tržní produkce mléka“.

havlikuv-dvur-7

Foto: Lucie Rysová

Chovný cíl

 • zachovat stávající úroveň tělesného rámce
 • zvyšovat růstovou schopnost
 • udržet dobrou pastevní schopnost
 • snadnost telení a vynikající mateřské vlastnosti
 • upřednostňovat zvířata s výborně osvalenou zádí, nadprůměrnou délkou a hloubkou těla
 • na základě nových poznatků získaných z KUMP, kontroly dědičnosti, výsledků porážek a klasifikace zvířat pomocí SEUROP, preferovat zvířata s nadprůměrnou výtěžností, plochou „MLD“ a nadprůměrným mramorováním.
 • zvyšování dlouhověkosti

Tab. č. 1 Cíle šlechtitelského programu

graf-1

Graf č. 1: vývoj stavu krav v KUMP

graf-2

Produkční ukazatelé

Reprodukce a plodnost je u všech masných plemen rozhodující ukazatel pro dobrou ekonomiku chovu. Výsledky se vyjadřují v počtem živě narozených telat, na kterém se podílejí jak plemenice, tak plemeníci. Kromě genetických předpokladů je reprodukce velkou měrou ovlivněna zdravotním stavem, úrovní výživy a způsobem jejich chovu. V dobrém chovu by se mezidobí mělo pohybovat kolem 365 dní. U tohoto plemene je nejvíce rozšířená přirozená plemenitba – připouštěním býků přímo ve stádě. Podmínkou úspěšné reprodukce je adekvátní využití zvoleného býka úměrně jeho věku. Dvouletí plemeníci by měly mít stádo o velikosti max. 40 krav, starší potom 50-60.

Doporučené reprodukční ukazatele

-> plemenice

 • počet odchovaných telat na 100 krav základního stáda – minimálně 95
 • hodnocení obtížnosti porodů vyjádřené procentem snadných porodů podle platné metodiky KUMP – min. 95 %
 • věk plemenice při 1. otelení – 24 až 28 měsíců
 • průměrné mezidobí – 365 dní, při hodnocení tohoto ukazatele je třeba zohlednit využití embryotransferu

-> pleenní býci

 • býci v inseminaci – hodnocení indexu plodnosti
 • býci v přirozené plemenitbě – procento březích plemenic v připouštěcím období
 • hodnocení průběhu porodu – dle výsledků KUMP
 • hmotnost telat při narození

Graf č. 2: Přehled o registraci plemenných býků

graf-3

Graf č. 3: Vývoj počtu narozených čistokrevných telat Aberdeen Angus

graf-4

Asociace chovatelů plemene angus, z.s.

Asociace je dobrovolnou samosprávnou organizací s právní subjektivitou (občanské sdružení), která sdružuje všechny zájemce o masné plemeno skotu aberdeen angus. Členy jsou jak aktivní chovatelé, zabývající se chovem zvířat, zapsaných do plemenné knihy, tak chovatelé zabývající se plemenem aberdeen angus morálně.

Web: http://www.aberdeenangus.cz

Novinky, proběhlé a chystané akce: http://www.cschms.cz/index.php?page=pl_novinky&plid=1

Charakteristika plemene: http://www.cschms.cz/index.php?page=pl_info&plid=1

ŠP (šlechtitelský program): http://www.cschms.cz/DOC_SLECHTENI_program/151_Slechtitelsky_program_AA.pdf

Prezentace chovatelů: https://issuu.com/cschms/docs/prezentace_chovatelu_aa

Plánované akce

European Angus Forum 2018 v Estonsku – Estonsko se stane další hostitelskou zemí, která přivítá účastníky setkání evropských chovatelů plemene aberdeen angus. Termín konání této akce je naplánován na 11.-15. 6. 2018

Marcela Otrubová

Úvodní foto: Pavla Vydrová (Svaz chovatelů masného skotu)