Základní charakteristika plemene

Domovem jednoho z nejrozšířenějších masných plemen skotu na světě je severovýchodní Skotsko. Již na počátku 18. století se v krajích Aberdeenshire a Forfarshire podařilo vyšlechtit masný užitkový typ skotu, který v první polovině 19. století chovatel Hugh Watson přikřížením plemene ahorthorn sjednotil a položil tak základ tohoto plemene.

Ve čtyřicátých letech 19. století byla založena v Anglii první plemenná kniha a již v roce 1860 se uskutečnil první import zvířat do Kanady a později do USA.

Aberdeen angus je moderní masné plemeno skotu geneticky bezrohé, plášťově černé nebo plášťově červené. Hlavní předností plemene je snadné telení, vynikající mateřské vlastnosti, bezrohost, výborná plodnost a pastevní schopnost, dlouhověkost a v neposlední řadě odolnost vůči nepříznivým klimatickým podmínkám.

Zcela bezkonkurenční je kvalita masa, pro kterou je plemeno aberdeen angus v celém světě uznávané a žádané.

Maso z jatečných zvířat se vyznačuje vysokým mramorováním, křehkostí, šťavnatostí a specifickou chutí. Příznivá je u poražených zvířat jatečná výtěžnost 61 % a vzhledem k jemné kostře i nízký podíl kostí v jatečně opracovaném těle 14 -16 %. K posouzení růstové schopnosti zvířat slouží zjišťování hmotnosti ve věku 120, 210 a 365 dnech podle „metodiky kontroly užitkovosti skotu bez tržní produkce mléka“.

(Foto: Lucie Rysová)

Chovný cíl

 • zachovat stávající úroveň tělesného rámce
 • zvyšovat růstovou schopnost
 • udržet dobrou pastevní schopnost
 • snadnost telení a vynikající mateřské vlastnosti
 • upřednostňovat zvířata s výborně osvalenou zádí, nadprůměrnou délkou a hloubkou těla
 • na základě nových poznatků získaných z KUMP, kontroly dědičnosti, výsledků porážek a klasifikace zvířat pomocí SEUROP, preferovat zvířata s nadprůměrnou výtěžností, plochou „MLD“ a nadprůměrným mramorováním.
 • zvyšování dlouhověkosti

Tab. č. 1 Cíle šlechtitelského programu

Kategorie Hmotnost ve věku (kg) Výška v kříži (cm)
210 dní  365 dní 
Býčci  280-400 510 133
Jalovice 240-360 390 127
Kategorie Hmotnost (kg) Výška v kříži (cm)
Prvotelky 540 134
Krávy (po 3.otel.) 760 139
Plemenní býci nad 3r.  1005 147

Graf č. 1: Vývoj stavu krav a jalovic již zapsaných v hlavním oddíle „A“ PK (vždy k 31.12)

Produkční ukazatelé

Reprodukce a plodnost je u všech masných plemen rozhodující ukazatel pro dobrou ekonomiku chovu. Výsledky se vyjadřují v počtem živě narozených telat, na kterém se podílejí jak plemenice, tak plemeníci. Kromě genetických předpokladů je reprodukce velkou měrou ovlivněna zdravotním stavem, úrovní výživy a způsobem jejich chovu. V dobrém chovu by se mezidobí mělo pohybovat kolem 365 dní. U tohoto plemene je nejvíce rozšířená přirozená plemenitba – připouštěním býků přímo ve stádě. Podmínkou úspěšné reprodukce je adekvátní využití zvoleného býka úměrně jeho věku. Dvouletí plemeníci by měly mít stádo o velikosti max. 40 krav, starší potom 50-60.

Doporučené reprodukční ukazatele

-> plemenice

 • počet odchovaných telat na 100 krav základního stáda – minimálně 95
 • hodnocení obtížnosti porodů vyjádřené procentem snadných porodů podle platné metodiky KUMP – min. 95 %
 • věk plemenice při 1. otelení – 24 až 28 měsíců
 • průměrné mezidobí – 365 dní, při hodnocení tohoto ukazatele je třeba zohlednit využití embryotransferu

-> plemenní býci

 • býci v inseminaci – hodnocení indexu plodnosti
 • býci v přirozené plemenitbě – procento březích plemenic v připouštěcím období
 • hodnocení průběhu porodu – dle výsledků KUMP
 • hmotnost telat při narození

Graf č. 2: Přehled o registraci plemenných býků

graf-3

Graf č. 3: Vývoj počtu narozených čistokrevných telat Aberdeen Angus

Asociace chovatelů plemene angus, z.s.

Asociace je dobrovolnou samosprávnou organizací s právní subjektivitou (občanské sdružení), která sdružuje všechny zájemce o masné plemeno skotu aberdeen angus. Členy jsou jak aktivní chovatelé, zabývající se chovem zvířat, zapsaných do plemenné knihy, tak chovatelé zabývající se plemenem aberdeen angus morálně.

Web: http://www.aberdeenangus.cz

Novinky, proběhlé a chystané akce: http://www.cschms.cz/index.php?page=pl_novinky&plid=1

Charakteristika plemene: http://www.cschms.cz/index.php?page=pl_info&plid=1

ŠP (šlechtitelský program): http://www.cschms.cz/DOC_SLECHTENI_program/151_Slechtitelsky_program_AA.pdf

Prezentace chovatelů: https://issuu.com/cschms/docs/prezentace_chovatelu_aa

Národní výstava hospodářských zvířat Brno 2023

Ušní číslo Jméno Chovatel Majitel
Šampion show 580373932CZ ELITA RED Z TUNĚCHOD Valenta Jiří,Ing., Tuněchody Valenta Jiří,Ing., Tuněchody
Reservní šampion show AAA 898 HUGO Z PĚČÍNA LL ET Lepša Lukáš, Rejta Lepša Lukáš, Rejta

(zdroj: FB Český svaz chovatelů masného skotu)

Ing. Marcela Otrubová

Foto:https://www.tomwood.shop/aberdeen-angus/