Otravy koní nejsou příliš časté a reakce na stejné množství dané látky může být u každého jiné. Vždy záleží na metabolismu, naplnění trávicího traktu, psychickém stavu a celkové kondici daného jedince. Po pozření toxické látky se otrava nemusí projevit hned, ale až za několik měsíců. Ne vždy je to možné, ale ve většině případů může majitel koně případné otravě zabránit znemožněním přístupu k nebezpečným látkám.

  1. Tis červený

Tis červený je pěstován jako okrasný jehličnan velikosti keře až stromů. Často se využívá v živých plotech, parcích a zámeckých zahradách a celý je prudce jedovatý, kromě plodů. U těch jsou ale jedovatá semena obsažená uvnitř.  Tis obsahuje alkaloid taxin  a v mladých výhoncích a semenech najdeme alkaloid milosin. Oba toxiny jsou smrtelně jedovaté a způsobují srdeční a respirační selhání často během několika minut. Jedovaté jsou i uvadlé větvě po ořezání  a nebezpečí může číhat i v podobě okrasných věnců, které mohou koně okousat.

Obr. č.1: Semena tisu červeného jsou nejvíce jedovaté  (zdroj:www.sazenicka.cz)

tis-cerveny

  1. Oleandr

Oleandr je dekorativní stálezelený keř kvetoucí bíle, růžově nebo červeně. Obsahuje silné srdeční glykosidy, které ovlivňují rovnováhu iontů v srdci a způsobují nepravidelnou srdeční činnost, které může vést až k srdečnímu selhání a smrti. I velmi malé množství (0,005% tělesné hmotnosti koně) je považováno za smrtelnou dávku. Požití může rovněž způsobit koliku.

  1. Ionofory

Mezi ionofory patří antibiotické krmné přísady jako je monensin, který se přidává do krmných směsí pro drůbež. Koně jsou citlivější na monensin než jiná hospodářská zvířata. Ionofory jsou pro koně kardiotoxické – poškozují srdeční sval tím, že ovlivňují přenos iontů přes buněčné membrány. Klinicky se otrava projevuje jako nechutenství, rychlou srdeční frekvence, pocením, kolikou až smrtí.

  1. Rodenticidy a pesticidy

Jedná se o produkty určené k usmrcování krys a myší, slimáků, mravenců nebo jiných škůdců. Často jsou ve formě peletek, granulek nebo práškové návnady. V dostatečně velkých dávkách mohou být toxické látky používané v rodenticidech a pesticidech pro koně smrtelné. Nebezpečí můžou představovat pro zvědavá hříbata. Rodenticidy způsobují krvácení a často jsou jako návnada se sladkou příchutí. K pozření koněm může dojít především kvůli nevhodnému uložení nebo nedodržením bezpečnostním pokynům na štítku.

  1. Herbicidy

Nebezpečí pro koně spočívá v požití ošetřených rostlin. Typickým příkladem může být pole ošetřené herbicidem na bázi glyfosátu. Po použití herbicidu může v rostlině dojít k určitým chemickým změnám, a rostliny se tak mohou stát pro koně přitažlivější. Po pozření se u koní může projevit průjem a kolika.

  1. Fumonisin

Mezi producenty fumonisinů patří toxigenní kmen Fusarium spp., který se nejčastěji  nachází v kukuřici.  Tento mykotoxin může infikovat kukuřici před sklizní nebo během skladování. Klinické příznaky zahrnují ty, které jsou typické pro rychle se rozvíjející neurologické onemocnění – svalové třesy, slabost nebo podivné chování. Pokud nedojde k úhynu, kůň má po vyléčení trvalé následky.

Obr. č.2: Fusarium na kukuřici  (zdroj: https://agrilife.org)

fusarium

  1. Javor

Pro koně jsou nebezpečná především semena javoru, která způsobují atypickou myopatii. Postižení jsou většinou koně na pastvě a téměř vždy to končí smrtelně. Otrava se projevuje topornou chůzí, poruchami koordinace, rychlým dýcháním a tmavou močí. Toxin obsažený v semenech blokuje metabolismus tuků ve svalových vláknech, tím pádem i svalů potřebných k udržení stability těla, dýchacích svalů i svalu srdečního. Maximální denní příjem se odhaduje na 165 – 8000 tis. semen bez následných zdravotních problémů. Vzhledem k tomu, že se na stromě může nacházet i něco přes půl miliónu semen, lze tato dávka snadno překročit. Kromě znemožnění přístupu k javoru je dalším možným řešením dávat koním na vypasené pastviny seno.

Obr. č.3: Nažky javoru obsahující semena jsou velmi nebezpečné (zdroj:blanokridlivpraze.cz)

javor-klen

 

 

Marcela otrubová

zdroj:  Lindsay Day, 10 plants and chemicals that are toxic to horses, https://thehorse.com/148667/10-plants-and-chemicals-that-are-toxic-to-horses/