Zažili jste někdy v létě dlouhou procházku v nových botách? Najednou přestanete vnímat krásu kolem sebe, cítíte jak vás boty dřou. Vyhlížíte nejbližší lavičku, na které si na chvíli odpočinete. Do toho ještě máte zarostlý nehet na pravém palci, který tlačí, takže už byste nejraději vůbec nikam nešli. Naštěstí se o sebe umíte postarat, případně se svěříte podologovi.

A teď to přeneseme na holky s digitální dermatitidou ve vašem chovu. Nepřijdou za vámi a neřeknou, že je to bolí. O to více budou následky způsobené kulhání pro vás a pro zvířata daleko dramatičtější – ohrožené zdraví skotu a produkce mléka není jenom zkaženou procházkou…

Neberme situaci na lehkou váhu – šest metráků živé váhy denně vstává ke krmení, vodě a dochází na dojení. Když není do skoku, nechutná a už vůbec není chuť k práci.

Pojďme si o tom bavit vážně. Digitální dermatitida je závažným infekčním onemocněním, vyvolávajícím u zvířat ostrou bolest při pohybu. Zvíře musí změnit způsob chůze a postoje, aby ulehčilo tlaku na postiženou končetinu. Často pak jsou napadeny  dvě nebo i více končetin. Pak je pohyb omezen pouze na nezbytné minimum. Mimo jiné léze je branou pro vstup dalších bakterií, a tím se celý problém ještě prohloubí. Následně se onemocnění projeví snížením příjmu krmení a celkové ztrátě kondice. Snížení užitkovosti a zhoršení reprodukčních parametrů jsou pak přímým důsledkem.

Připravili jsme 6 klíčů, pomoci kterých postupně zamknete bránu pro vstup patogenů, zabezpečíte pohodlí dojných i masných krav a zamezíte ekonomickým ztrátám.

 

  1. Odbornost

Porozumění tomu, jak identifikovat digitální dermatitidu a určit stupeň její závažnosti má klíčový význam pro zajištění kontroly nad onemocněním. Sledujte nejmodernější postupy v péči o končetiny vysokoužitkových stád dojeného i masného skotu. Odborné vzdělávání nabízí FARMSYSTEM všem zájemcům – zaregistrujte se a budete mít informace z první ruky.

  1. FÚP

Pravidelná úprava paznehtů je základním předpokladem, aby dojnice vydržela v chovu co nejdéle. Ve vysokoprodukčních chovech by měla probíhat návštěva paznehtáře alespoň 3x ročně.

  1. Data a jejích vyhodnocování

Aby byla úprava paznehtů dlouhodobě efektivní, je nutné vést podrobnou dokumentaci. K tomu může sloužit aplikace HoofManager, ve které lze evidovat přesné záznamy o každém ošetření, plánovat případnou navazující terapii a navrhovat opatření vedoucí k trvale udržitelnému progresu ve zdraví končetin.

  1. Terapie

K určení dalšího postupu léčby mohou sloužit data z aplikace HoofManager. Z vyhodnocených dat může vzniknout jednak výstup pro veterináře, na kterém bude seznam zvířat vyžadující následnou terapii nebo výstup pro chovatele např. s informacemi o nálezech a jejich ošetření nebo termínech sejmutí obvazu.

  1. Prevence

Pro řízení rizik a kontrolu šíření digitální dermatitidy na všech stádiích životního cyklu zvířat je nezbytné zařadit strategii prevence onemocnění.

  1. Technologie

Chov skotu v podmínkách sucha a čistoty je dobrým principem prevence DD.  Vhodné prostředí dokáže zajistit polovinu úspěchu.  Při navrhování rekonstrukcí a nových stájí sledujte moderní trendy. Zdraví zvířat prostředí ovlivňuje zásadně a u končetin to platí dvojnásob.

 

KONTAKT:

web: www.farmsystem.cz

e-mail: OFFICE@FARMSYSTEM.CZ

telefon: +420 702 121 787