Přestože je využití přežvýkavců pro produkci potravin zcela zásadní, stále je to spojováno s problematikou produkcí emisí metanu, kterou musí zemědělci v příštích letech zvládnout. Kromě dopadů na životní prostředí, může produkce metanu také představovat 2 až 12% ztráty energie z krmné dávky. Pro představu ztráta 10% energie je u holštýnské krávy rovna produkci 5kg mléka nebo úbytku tělesné kondice.

  1. Výběr krmných komponent

Složení krmné dávky může pomoci snížit metan a to především produkcí těkavých mastných kyselin. Produkce acetátu a butyrátu generuje vodík pro methanogenezi, ale tvorba propionátů využívá redukční ekvivalenty. Zvýšení podílu tvorby propionátu z celkové produkce těkavých mastných proto povede ke snížení produkce metanu.  Zvyšování množství koncentrátu by mělo být prováděno pozvolna, aby se zabránilo bachorové acidóze.

  1. Rychlost průchodu trávicím traktem

Zvýšená rychlost průchodu tráveniny trávicím traktem povede ke snížení produkci metanu. To je v mnoha ohledech úzce spojeno s výběrem krmných komponentů ke zvýšení produkce propionátu. Vláknina obvykle zůstává  v bachoru 30-40 hodin, ale přidáním malého množství nestravitelné vlákniny do krmné dávky bude mít za následek rychlejší průchod trávicím traktem  a tím i sníženou fermentaci a menší produkci metanu na kg mléka. I zde je potřeba postupovat opatrně, protože rychlejší průchod znamená, že bachorové mikroby mají vyšší energetickou potřebu kvůli zvýšené rychlosti množení.

  1. Kvalita píce

Při snižování produkce metanu hraje roli také kvalita píce. Zlepšení konverze krmením kvalitní píce může přispívat ke snížení produkce amoniaku na kg mléka. Optimální zralost při sklizni je klíčovým faktorem pro výrobu kvalitních objemných krmiv. Rovněž správné skladování a silážování jsou nezbytným faktorem  pro produkci kvalitních pícnin, maximalizace ochrany živin a zvýšení efektivity produkce.

  1. Doplňkové látky

Za posledních 10 let proběhla řada studií o významu doplňkových látek ke zmírnění produkce amoniaku. Jedná se o česnekové extrakty, éterické oleje, sloučeniny izolované z mořských řas nebo syntetický 3-nitrooxypropanol.  V  budoucnu budou bezpochyby  běžnou součástí krmných dávek a řada z nich i pozitivně podpoří produkci. I proto se jejich začlenění do krmné dávky výrazně nepromítne do ceny krmné dávky.

  1. Modelové předpovědi

Existuje řada výživových přístupů které lze použít ke snížení produkce metanu, z nichž mnohé také zlepšují efektivitu výroby. S ohledem na rostoucí potřebu potravin se vědecké pokroky ve zmírňování produkce metanu budou stále více posouvat dopředu, zejména v oblasti mikrobiologie. Přední odborníci na výživu tak mohou posunout produkci mléka k udržitelné a produktivní budoucnosti. K tomu bude třeba využít modelové předpovědi produkce emisí a schopnost krmiva snižovat jejich produkci.

Více k tématu:

Emise skleníkových plynů v zemědělství a jejich snižování

 

 

Ing. Marcela Otrubová

zdroj: Dr Sophie Parker-Norman, 5 ways nutritionists can reduce methane in dairy cows, Dostupné z:https://www.dairyglobal.net/Nutrition/Articles/2020/10/5-dairy-nutritionist-approaches-to-reduce-methane-653471E/