Každá farma má krávy s chronicky vysokým počtem somatických buněk (PSB), za který se považuje hodnota 400 000 nebo vyšší u dvou nebo více po sobě jdoucích testů. Tyto krávy by měly být sledovány a u stád, kde se nachází krávy, které mají PSB přes milion pak dochází ke výraznému zlepšení. Jedno procento stáda s vysokým  PSB přispívá 15- 35% celkovému výsledku PSB ve velkém tanku.

Jak vyřešit krávy s vysokým počtem PSB?

1.možnost

Pokud má kráva špatné nohy, není březí nebo má nízkou produkci nabízí se její vyřazení ze stáda jako nejjednodušší cesta.

2.možnost

Mléko od krávy s vysokým počtem PSB může být využito ke krmení telat, protože je dojeno mimo tank. Takt lze snížit náklady na odchov telat, protože mléko je levnější než mléčná náhražka. A zároveň klesne celkový počet PSB v tanku.

3.možnost

Pokud je kráva březí, lze zvážit její předčasné zasušení. S tím, že bude během období sucha léčena a do další laktace nastoupí s nízkým počtem PSB. Vynikajícím nástrojem je kultivace problémových krav před zasušením, aby se zjistilo, se kterým typem bakterií má daná kráva problémy a zahájila se léčba.

4.možnost

Chronické krávy mají mnohokrát postiženou jen jednu čtvrtinu a ostatní jsou v pořádku. Takže pokud se zasažená čtvrť vyřadí, často PSB klesne z milionu na méně než 200 000.

Nejčastější příčinou chronických krav je špatná detekce mírné mastitidy nebo následně zpožděný začátek léčby těchto mastitid. Z dat vyplývá, že odložení léčby o 24 hodin, než budou známy výsledky kultivace, nemá žádný negativní dopad na míru vyléčení. Při prevenci mastitid je nutné se vždy soustředit na všechny tři oblasti, a to: rutina dojení, samotné zvíře a vnější prostředí.

Celý text:

Improve milk quality by targeting chronic cows