Podobně jako v loňském roce je i letos stav porostů ovlivněn dosavadním průběhem počasí. Díky jeho nadprůměrně průběhu začala sklizeň základních obilovin zhruba o týden dříve než v předchozích letech.

Klesly plochy řepky a jařin

Řepková pole letos zaujímají o téměř 5%, tj. o 32 tis ha menší plochu než tomu bylo loňský rok a jde tak o první pokles od roku 2015. I tak si ČR drží prvenství v podílu orné půdy, na které se řepka pěstuje a zaujímá bezmála 16% . Průměrná procento podílu pěstované řepky v členských zemí EU je 6,3%.  Osevní plochy základních obilovin vzrostly oproti loňskému roku o 22 tis. ha na 1 272,4 tis. ha. Není tomu však u všech obilovin a především jařiny zaznamely pokles. Nejvyšší pokles zaznamenala jarní pšenice, a to o 21 tis. ha a o 10,2 tis. ha klesla i plocha jarního ječmene. Naopak nejvíce stouply plochy ozimé pšenice, a to o 40,8 tis. ha a ozimého ječmene o 5,1 tis. ha (viz grafč.1). V letošním roce stoupla i plocha osetá mákem a to téměř 10%, což může být dáno jeho příznivou výkupní cenou v loňském roce.

Graf č.1: Rozdím mezi osetými plochami jednotlivými plodinami v roce 2018 a 2019

Oproti minulého roku jsou letošní žně pozadu

Hlavní sklízenou plodinou je především ozimý ječmen, kterého už je letos sklizeno 35,93%, v porovnáním s loňským rokem  bylo touto dobou sklizeno již 63,64% jeho plochy. Sklizeň ostatních obilovin je teprve v počátcích. Celkově je sklizeno zhruba 47,3 tis. ha, což je 3,72% z celkové oseté plochy. Loni k tomuto datu bylo sklizeno o 100tis. ploch více. Sklizeň řepky je teprve na začátku a nejvíce ji mají sklizeno ve Zlínském kraji a to 7,52%.

Průměrný výnos obilovin momentálně činí 5,30 t/ha a v porovnání s loňským rokem lze očekávat mírné zvýšení. Průměrný výnos obilovin v loňském roce činil 5,17 t/ha. Průměrný hektarový výnos z řepky je prozatím 2,42t/ha, což je oproti loňskému roku, kdy byl výnos 3,13 t/ha,  zhoršení. Průměrný hektarový výnos řepky je prozatím orientační, neboť je sklizeno pouze necelé 4%.

Výhled úrody jednotlivých plodin

Odhad vydaný ČSÚ k 4.7.2019 předpokládá očekávanou produkci základních obilovin v množství 7018,7 tis. tunprůměrným výnosem 5,52 t/ha a produkci řepky 1238,8 t s výnosem 3,26t/ha. V porovnání s loňskou sklizní by se letošní úroda měla zvýšit o 8,5% u obilovin a u řepky o 12,2%.

Marcela Otrubová

zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/rostlinna-vyroba/rostlinne-komodity/obiloviny/prubeh-sklizne/sklizen-2019/informace-ke-sklizni-obilovin-a-repky-v.html