V důsledku velmi příznivého počasí s ohledem na žně bylo možné intenzivně sklízet po celý červenec. Z tohoto důvodu jsou sklizňové práce ve značném předstihu než tomu bylo minulý rok (graf č.1). V tuto dobu je již sklizených 71,2% ploch základních obilovin a 96% řepky. Minulý rok bylo k tomuto datu sklizeno pouze 28,3% základních obilovin a 41,5% řepky.

Graf č.1: Porovnání postupu sklizňových prací v loňském a letošním roce

graf-zne

 

 

Momentální výnos obilovin dosahuje 4745,4 tis. t ze sklizených 896,2 ha. I nadále nepostupují žně ve všech krajích stejně rychle. Nejpomalejší jsou i nadále žně v Karlovarském kraji, kde je sklízelo zatím 20,8% obilovin a 45,1% řepky. Podobná je situace i v Moravskoslezkém kraji. Naopak sklizňové práce již finišují v Jihomoravském, Zlínském a Středočeském kraji, kde k úspěšnému  závěru chybí sklidit do 10% ploch řepky a 18% ploch obilovin.

Aktuální průměrný výnos obilovin je hodnocen  na velmi dobré úrovni a dosahuje 5,3 t/ha.

Výnos ječmene ozimého, jehož sklizeň je již téměř u konce , zaznamenal oproti loňskému roku mírný pokles na 5,08 t/ha. Oproti tomu výnos potravinářské pšenice zaznamenal mírné zlepšení od loňských hodnot a nyní je na hodnotě 5,49 t/ha.

Výnosy řepky jsou celorepublikově nadprůměrné a to 3,44 t/ha. 

I sklizeň řepky se již blíží ke svému konci. Ke konci měsíce bylo sklizeno 395,5 tis. ha, což je 96% všech ploch. Minulý rok touto dobou se výnosy pohybovaly pouze kolem 2,86 t/ha. Nad 90% ploch řepky již mají sklizeno ve všech krajích.

 

Text: Marcela Otrubová

foto: http://northfultonfeedandseed.com/dust-extracted-straw-bedding-for-horses-cherokee-feed-and-seed-ball-ground-georgia/

zdroj: Postup sklizně řepky a obilovin v ČR k 30.7.2018, http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/rostlinna-vyroba/rostlinne-komodity/obiloviny/prubeh-sklizne/sklizen-2018/postup-sklizne-obilovin-a-repky-vcr-k30.html