V areálu České zemědělské univerzity v Praze proběhla 25.9.2019 konference na téma Inovace a moderní technologie v zemědělství, kterou pořádal Zemědělský svaz společně s konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

Nosným tématem konference byl budoucí vývoj a už i současný vývoj nových technologií v sektoru zemědělství. České zemědělství čelí velkému množství výzev v podobě změn klimatu, očekávání společnosti a čím dál větší globalizaci ve světě, potřebě udržet konkurenceschopnost našeho zemědělství a dostupnost potravin.

Předseda zemědělského svazu, Ing. Martin Pýcha uvedl, že ze šetření mezi členy zemědělského svazu vyplývá, že zhruba 60% zemědělských podniků během posledních 10 let investovalo do nových technologií, ať už jsou to technologie související s automatizací nebo robotizací, navigační systémy nebo senzory. Nejčastějším důvodem je optimalizace výroby a ekonomická úspora a jedním z hlavních důvodů je i nedostatek pracovní síly, což je obrovská výzva do budoucna, kdy s postupnou modernizací  bude nedostatek kvalifikované pracovní síly.

Máme technologie, které poskytují obrovské množství  dat – od satelitních až po data získaných z různých senzorů. Všechna data mohou přinést pro zemědělce obrovské ekonomické úspory, ovšem s těmito daty je nutné umět pracovat a tady pociťujeme obrovský problém z hlediska kvalifikační struktury, uvedl Martin Pýcha.

ČR patří k zemím, které se intenzivně věnují rozvoji, což je do jistém míry umožněno tím, že máme strukturu větších zemědělců, kteří mají potenciál investovat.

Prof. Ing. Vlastimil Rataj Ph.D. z Technické fakulty SPU v Nitře představil Controlling traffic farmer (CTF) což je řízený pohyb strojů po poli. Je to takový způsob pohybu strojů, který do největší míry eliminuje faktory, kterými se degraduje půda, např. v podobě utužování. Z výsledků experimentu prováděných na fakultě prozatím vyplývá, že po 64% pokusné plochy za posledních 10 let nepřejela jediná pneumatika.

Ing. Václav Jirka ze společnosti Leading farmers CZ, a.s. představil robotický nosič nářadí Agrointelli Robotti, který byl v ČR poprvé představen již na jaře letošního roku. V letošním roce bylo pomocí tohoto robota zaseto 6ha řepky, která úspěšně vzchází a jde tak o rekordní plochu zasetou robotem na světě.

Moderní systémy mohou zcela změnit současné zemědělství a zavedení robotizace do zemědělství přináší:

  • Omezení utužení půdy díky nízké hmotnosti
  • Zvýšení výkonnosti 24h/7 dní
  • Možnosti různých pohonů včetně elektromotorů
  • Zástupnost
  • Alternativní mechanická kultivace plodin
  • Možnost sdílení

Zavedení robotů do zemědělství může přinést příležitosti i pro další firmy, kdy budou potřeba stroje do robotů a lidé, kteří budou rozumět plánování pojezdů a programování, čímž se zemědělství stane ještě více sofistikovaným oborem.

I přesto, že se zemědělství velmi dynamicky rozvíjí, překážkou může být vývoj legislativy, kdy ČR ani EU nemá legislativu, která by upravovala pohyb autonomních strojů na silnicích ani na pozemcích, což bude velmi limitující a stejná situace je i v oblasti pojištění robotických zařízení v případě poškození jiného stroje robotem.

Marcela Otrubová

Zdroj: Inovace a moderní technologie v zemědělství (tisková konference), Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, 25.9.2019