Zemědělský svaz ČR ve spolupráci se státními orgány letos pořádá pilotní ročník soutěže pro produkční zemědělce Odpovědně ke krajině. Včera to na tiskové konferenci sdělil předseda svazu Martin Pýcha. Zájemci, kteří musí mít alespoň polovinu příjmů z produkce nebo dalšího zpracování zemědělských komodit, se můžou hlásit do pátku 28. května. Slavnostní vyhlášení by pak mělo být na podzim.

Podle Pýchy je primární funkce každého zemědělce tvorba potravin. „Bohužel máme v poslední době pocit, že se na zemědělce dívá jako na lidi, kteří hospodaří v krajině, jen jako na hospodáře, správce, údržbáře,“ dodal. Podle něj je tak soutěž možností, jak ukázat kvalitní zemědělské producenty, kteří navíc hospodaří dobře.

Do soutěže se budou moci hlásit zájemci, u kterých nebylo v posledních třech letech zjištěné porušení standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES). Firmy se však nebudou moci do soutěže hlásit každoročně, ale nejdříve po třech letech od posledního přihlášení. Podniky také budou muset splňovat podmínky hodnocení udržitelnosti farmy podle pravidel SAI (Sustainable Agriculture Iniciative, tedy Iniciativy pro udržitelné zemědělství), nemusí ale mít přímo certifikaci SAI.

Hodnotit se bude pět hlavních a čtyři vedlejší kritéria podniků. „K hlavním kritériím patří kvalita osevního postupu, použití vhodných technologií práce na půdě, bilance organické hmoty a živin v půdě, metody signalizace výskytu škodlivých organismů a způsoby ochrany rostlin a tvorba a údržba krajinných prvků,“ uvádí svaz.

Hodnotící komise bude složená i z pracovníků ministerstev životního prostředí a zemědělství, Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, Výzkumného ústavu rostlinné výroby nebo České zemědělské univerzity v Praze. Podle Pýchy zatím není rozhodnuto, jak přesně bude vypadat odměna. Letos bude rovnou republikové kolo soutěže, do příštích let by svaz chtěl organizovat i kola krajská.

V ČR je více zemědělských soutěží, například Farma roku, kterou vyhlašuje Asociace soukromého zemědělství ČR, nebo Zemědělec roku, kterého organizuje vydavatelství ProfiPress.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com