Zemědělcům v Česku letos podle odhadu jejich svazu stoupnou tržby za osm hlavních komodit skoro o dvě miliardy korun a mírně převýší 90 miliard korun. V porovnání s minulým rokem sklidili víc obilovin a brambor. Řepky se sice urodilo méně, ale pokles produkce pomáhá vyrovnávat její lepší cena. Na včerejším zasedání výboru a kontrolní komise Zemědělského svazu ve Větrném Jeníkově to řekl jeho předseda Martin Pýcha.

V porovnání s výsledky po roce 2000 budou letošní tržby zemědělských podniků nadprůměrné. Roční úroveň tržeb se v tomto období podle svazu v průměru pohybovala okolo 84 miliard korun.

Úroda podle Pýchy tentokrát dopadla lépe než v minulém roce s větším suchem. „Na druhou stranu – zase máme hraboše,“ uvedl. Hraboši podle něj už svazu způsobili škody na polích za více než 1,34 miliardy, například u cukrovky. Pýcha předpokládá, že výčet těchto škod není konečný.

Meziročně se podle svazu navýšily tržby za rozhodující pěstované plodiny, v živočišné výrobě podle předsedy svazu zůstaly letošní tržby zhruba stejné jako v loňském roce.

Mezi rozhodující komodity svaz řadí obiloviny, řepku, brambory, cukrovku, mléko, jatečná prasata, skot a drůbež. Nejvíc peněz zemědělci letos získají prodejem mléka, které představuje 29 procent z výše zmíněného objemu tržeb. Na druhém místě je obilí s podílem asi 26 procent na celkových tržbách, třetí řepka zemědělským podnikům zajistí asi 12 procent tržeb.

Cena mléka v Česku stoupla a pohybuje se na podobné úrovni jako v Německu, což Pýcha přičetl jeho vyššímu vývozu. Domácí mlékárny se podle něj snaží udržet dodávky. Zároveň uvedl, že lepší letošní zpeněžování zemědělské produkce nemůže zvrátit dlouhodobý negativní trend.

Podle očekávání svazu letos také vzroste záporné saldo zahraničního agrárního obchodu, které vloni bylo minus 40 miliard korun. Důvodem jsou hlavně vysoké dovozy masa.

Po roce 2000 se roční tržby za hlavní zemědělské komodity v ČR podle svazu včetně letoška dostaly nad 90 miliard korun pětkrát. Nejnižší byly v roce 2009, kdy zůstaly na 70 miliardách. Nejvíc za hlavní komodity zemědělské podniky utržily v letech 2013 a 2014, kdy za ně získaly 97 miliard, respektive 98 miliard korun.

Autor: ČTK

foto: pixabay.com