Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spustil monitorovací systém zemědělských ploch, který využívá družice. Sloužit bude ke sledování zemědělské půdy a ověřování žádostí o dotace. Umožní zemědělcům své žádosti opravovat, pokud se výsledek monitoringu nebude shodovat s žádostí. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí fondu Eva Češpiva.

Generální ředitel fondu Petr Dlouhý řekl, že pro zemědělce není spuštění systému spojeno s žádnými náklady. „Jak ukazují i zkušenosti ze zahraničí, mělo by dojít k vylepšení určitých procesů, časové úspoře a zjednodušení vzájemné spolupráce,“ doplnil.

Již dříve poukázal na to, že fond přechází ze systému sankcí na více partnerský přístup, který bude spravedlivější ke všem zemědělcům. Dříve fond používal systém kontrol pětiprocentního vzorku na místě, nyní s pomocí satelitních snímků může sledovat všechny plochy.

Systém AMS (Area Monitoring System) využívá data z družic provozovaných Evropskou vesmírnou agenturou. Letos bude ověřovat provedení seče a pastvy, ověření deklarované plodiny, způsobilost zemědělské kultury a zemědělské obhospodařování. Fond upozornil, že nemonitoruje dotační tituly vázané na živočišnou výrobu.

Data z družic podle SZIF vyhodnocují automatizované a poloautomatizované procesy. Zemědělci se budou moci přihlásit do internetového portálu, kde naleznou přehled všech půdních bloků včetně výsledku monitoringu a využívat družicová data pro svou vlastní potřebu.

Systém bude fungovat jako semafor, kdy zelená barva znamená naplnění dotačních podmínek. Oranžová bude ukazovat, že systém nemá dostatek informací. V tom případě bude muset žadatel doplnit údaje pomocí fotografie přes mobilní aplikaci. „Tento úkon umožní vyhodnotit danou podmínku na dálku bez časově náročné kontroly na místě. Pokud však žadatel nemá chytrý telefon a nehodlá si jej v blízké budoucnosti pořizovat, eventuálně aplikaci využít nechce, fond prověří skutečný stav pozemku jiným způsobem,“ dodal Dlouhý.

Dlouhý již dříve také uvedl, že v případě, že se žadatelům o dotace v systému ukáže na semaforu červená barva, která znamená, že nesplnil podmínky, budou moci situaci řešit. Řešením bude změnit žádost o dotace a případně snížit její výši, aby se zemědělci vyhnuli sankcím.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com