Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) počínaje dneškem bude místo ministerstva zemědělství vyřizovat národní dotace českým zemědělcům. Navíc má povinnost zveřejňovat formou otevřených dat informace o dotacích, které poskytl zemědělským podnikům. Změnu přinesla novela zákona o zemědělství, která dnes vstoupila v platnost.

Podle této novely má fond nově zpřístupnit na svém webu jako otevřená data informace o dotacích, které poskytl zemědělským firmám. Informace mají být k dispozici zpravidla po dobu deseti let. Poskytování dotací jednotlivým zemědělcům zveřejňováno být nemá.

SZIF již dříve uvedl, že seznam příjemců dotací na svém webu vždy zveřejňoval. Od 31. května 2015 na základě nových evropských předpisů je seznam zveřejňován vždy na dobu dvou let za uplynulé fiskální roky. Příjemci, kteří v daném roce obdrželi dotaci nepřesahující 1250 eur (zhruba 31.250 korun), jsou zveřejněni jen pod identifikačním znakem. Novela podle fondu rozsah uveřejňovaných údajů nezmění.

Původní poslanecký návrh novely, která dnes nabyla účinnosti, se týkal výhradně dotací poskytovaných z českého státního rozpočtu. Předloha měla ministerstvo zbavit běžné administrativní činnosti spojené s poskytováním a spravováním dotací.

Autoři novely, jimiž bylo 19 poslanců ze sedmi sněmovních frakcí, poukazovali i na to, že zatímco v roce 2013 představovaly národní dotace asi 800 milionů korun, nyní jejich objem vzrostl ke třem miliardám korun. Poslanci proto navrhli přesun agendy na SZIF, který byl ke správě dotací primárně zřízen. Ministerstvu zůstala pouze podpora genetických zdrojů. Poslanecký návrh také sjednotil administrativní procesy a výhledově by měl vést i ke snížení počtu používaných informačních systémů pro administraci dotační politiky.

Autor: ČTK

Foto: pxhere.com