Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF), který spravuje rozdělování zemědělských dotací, bude nově ověřovat dodržování pravidel na všech zemědělských plochách. Naplnění dotačních podmínek bude sledovat pomocí družicových snímků. Novinářům to dnes řekl generální ředitel SZIF Petr Dlouhý. Dříve fond používal systém kontrol pětiprocentního vzorku na místě. Podle Dlouhého budou kontroly spravedlivější vůči všem zemědělcům. V případě, že nesplní pravidla dotací, budou mít možnost svou žádost upravit.

Fond bude využívat systém AMS (Area monitoring systém), a vyžívat dvě družice. Snímky budou mít žadatelé o dotace k dispozici přes speciální portál, kde budou mít informace o dotačních opatřeních.

Systém bude fungovat jako semafor, kdy zelená barva znamená naplnění dotačních podmínek. Oranžová bude ukazovat, že systém nemá dostatek informací. V tom případě bude muset žadatel doplnit údaje pomocí fotografie přes mobilní aplikaci. Satelity podle Dlouhého mají rozlišení deset krát deset metrů, nedokážou tedy například vyhodnotit sad o šířce šest metrů, vliv můžou mít také klimatické podmínky. Uvedl, že pro hodnocení bude potřeba vždy více snímků, systém nebude nikdy pracovat pouze s jedním.

Červená barva na semaforu znamená, že podmínky žadatel nesplnil. I tak budou zemědělci mít nově možnost situaci řešit. „Budou mít poslední možnost žádost změnit a případně snížit výši dotace tak, aby nebyli sankcionováni,“ doplnil Dlouhý. Uvedl, že systém ověřuje, zda je plocha obhospodařovaná, jaká je na ní kultura, jaká je tam plodina, případně zda byla provedena seč nebo pastva.

Družicový monitoring podle něj také posiluje partnerský vztah mezi fondem a žadateli o dotace. „Přecházíme ze sankčního systému na systém komunikace,“ doplnil. Dlouhý také upozornil na to, že novinkou, která platí od letošního roku je také transparentnost, což vychází z evropské legislativy. Žadatelé musí identifikovat majetkovou propojenost právnických osob a vymezovat ovládající a ovládané osoby.

K přímým platbám v následujícím finančním roce šéf SZIF uvedl, že fond nepředpokládá vyplácení záloh. Finanční rok začíná 16. dubna letošního roku. Doplnil, že fond o tom komunikoval se zemědělci a není to pro ně problém. „Naše představa je, že bychom od prosince začali vyplácet,“ řekl Dlouhý. Fond chce do konce roku vydat rozhodnutí o dotacích o objemu zhruba 17 miliard Kč, podobně to bylo minulý rok. Po novém roce by se mělo spustit vydávání rozhodnutí u dotačních titulů o objemu zhruba 13 miliard Kč.

Zájemci mají také možnost účastnit se školení, které je zaměřené právě na nové nastavení zemědělské politiky, fond zřídil také infolinku. Zemědělci mohou žádat o takzvanou jednotnou žádost o dotace na rok 2023 od 17. dubna do 15. května.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com