Zemědělskému podniku Rostěnice, který obhospodařuje na Vyškovsku 10.000 hektarů pozemků, loni stoupl obrat o 22,7 milionu korun na 529 milionů. Důvodem jsou vyšší tržby za prodej výrobků a služeb při nižších provozních nákladech. Zisk činil 100 milionů korun, celkově dotace 118 milionů, uvedl ve výroční zprávě zveřejněné ve Sbírce listin předseda představenstva Vítězslav Navrátil.

Historický počátek současného podniku se datuje od roku 1950, kdy v každé vesnici byl jeden zemědělský podnik, tehdy družstvo. Postupně docházelo ke slučování těchto družstev, takže v roce 1976 byl vytvořen jeden celek o výměře 5500 ha. Takto hospodařil až do roku 1992, kdy proběhla transformace na základě vlastnictví majetků a půdy. V roce 1996 bylo družstvo transformováno na akciovou společnost a postupně převzalo hospodářství Školního statku ve Vyškově, Osevu Slavkov a v roce 2016 převzala zemědělský podnik Agria a.s. Nížkovice o výměře 2000 ha. V současnosti hospodaří holding společností Rostěnice a.s. na výměře 10.000 ha, na katastrech 24 obcí.

Zisk společnosti v roce 2018 činil 56 milionů korun. Dosažené náklady, výnosy a výsledek hospodaření v roce 2019 podle Navrátila ovlivnilo sloučení s dceřinou společností Agria jako společností zanikající.

Podnik se soustředí převážně na rostlinnou prvovýrobu a chová také prasata a drůbež. V bioplynových stanicích vyrábí elektřinu, tržby z ní se loni zvýšily o 16 milionů. Vyrábí i peletky v Lysovicích, pro ty ale už několik let nemá zajištěný odbyt. Nejvýznamnější částí tržby je prodej vlastních výrobků rostlinné výroby.

Živočišná výroba produkuje 1000 tun vepřového a 2000 tun drůbežího masa za rok. Vedle rostlinné a živočišné výroby provozuje holding dvě bioplynové stanice o výkonu 2 200 kW elektrické energie za hodinu. Odpadní teplo je využíváno na sušárně obilí a vytápění hospodářských budov ve středisku a bytových jednotek. Vstupní hmotou do výroby je silážní kukuřice, prasečí kejda a drůbeží podestýlka. Vedle toho má podnik malou pekárnu.

Dlouhodobě firma zaměstnávala okolo 130 lidí, předloni jejich počet klesl na 103, loni se zvýšil o tři. Investice v letošním roce plánovala směřovat především do nákupu zemědělských pozemků. Majitelem většiny akcií je pražská společnost Faikusia.

Obrat a zisk společnosti (v tis. Kč)
2019 2018 2017
obrat 529.300 506.600 585.800
zisk 100.400 56.300 65.500

Zdroj: výroční zpráva ve Sbírce listin

Autor: ČTK

foto: https://www.rostenice.eu/cz/galerie