Zemědělské sucho z Česka po vydatných deštích posledních dnů rychle mizí a v některých oblastech i z hlubší vrstvy půdy, která byla po srážkově chudém jaru vyschlá prakticky všude, vyplývá z údajů, které vědci zveřejnili na portálu InterSucho. Údaje jsou vztažené k nedělnímu ránu, nezohledňují tedy nedělní deště. Mapa nasycení půdy do jednoho metru také ukazuje, že existují oblasti – Beskydy, velká část Vysočiny či jižních Čech, kde je půda stoprocentně nasycená a při dalších silnějších deštích existuje značné riziko povodní.

Některá místa postihly bleskové povodně po dalších deštích už v neděli.

Silnější zemědělské sucho v půdě do jednoho metru přetrvává pouze v Ústeckém kraji a na Opavsku. V hlubší vrstvě od 40 centimetrů nadále panuje prakticky v celém Podkrušnohoří, na Opavsku, v Královéhradeckém kraji a na některých dalších menších územích.

Míru sucha vědci určují jako poměr aktuální nasycenosti půdy proti průměrnému nasycení v letech 1961 až 2010. Na rozdíl od této relativní hodnoty je míra nasycení půdy absolutní a ukazuje, že půda není silně nasycená kromě Podkrušnohoří ani na sever a severozápad od Prahy a na území Jihomoravského kraje jižně od Brna.

Situace zemědělců je značně rozdílná. Jsou lokality, kde květnové deště dokázaly zachránit úrodu a díky dalším dešťům porosty dobře prospívají, někde přišly květnové srážky pozdě a další deště už na tom nic nezměnily. A v některých lokalitách naopak přívalové deště mohly úrodu částečně nebo zcela poničit.

Podle tvůrců InterSucha se letošní průběh sucha velmi podobá loňskému, kdy deštivý květen a první polovina června jeho míru výrazně snížily a silně se projevilo opět v červenci a v srpnu. I letos lze podle nich očekávat podobný průběh, protože sezonní prognóza zatím ukazuje na teplotně mírně nadprůměrné a srážkově mírně podprůměrné léto.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com