Překonali jsme první polovinu roku 2017 a dostáváme se k sedmému měsíci – červenci. Červenec je měsíc, který má nejméně lidových pranostik. Ovšem to není způsobeno tím, že červenec měsíc teplý a slunečný, ale především pracovním nasazením rolníků. V červenci zkrátka není čas pečlivě sledovat přírodní jevy. Červenec je měsícem usilovné práce.

Začátek července bývá většinou deštivý a chladný, dochází obvykle po 10. 7. Ke srážkovému útlumu a zvýšení teplot. Před zavedením ozimých ječmenů se u nás sklízelo první žito (Markéta hodila srp do žita). Pro zemědělce je žádoucí, aby při slunečném počasí dozrálo obilí a mohly začít žně. Polovina července přináší opět zvýšení srážkové činnosti. Konec července je označován jako vrcholné léto i když se dostavují chladná rána a hodně rosy.

Průměrné teploty:

Červenec 2010 – 21.86 °C

Červenec 2012 – 21.88 °C

Červenec 2014 – 22.37 °C

Červenec 2015 – 23.59 °C

Červenec 2016 – 21.73 °C

Pranostiky pro červenec:

V červenci dne ubývá a horka přibývá.

Červenec dává parna, kroupy a medovice, je hojný na bouřky i na vichřice.

Jsou-li dny v červenci jasné a čisté, přináší dary hojnosti jisté.

Červenec horký, jsou pěkné vdolky.

Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.

Bývají Psí dny jasné, úrody pak bývá šťastně.

Je-li červenec mokrý, přináší bouřky a kroupy.

V červenci ženci na pole a včely z pole.

V červenci, kdo v dešti seče, za sucha sklízí.

Chladný červenec celé léto odradí.

Jaký je červenec, takový bývá příští leden.

V červenci, když dny nás hřejí – Vánoce se zimou skvějí.

Jsou-li mraveniště v červenci výše, přijde tuhá zima spíše.

Červenec přináší žniva a parné dny mívá.

V červenci se svlíkni do košile, v prosinci se obleč po uši.

Nebyl -li červen dostatečně deštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře.

Slunce peče – déšť poteče.


Lucie Rysová
Zdroj:
Jelínek K., Římovský K., Smolík Z. 2004. Lidové pranostiky, přísloví a zvyky v zemědělství. Vydala: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. 144 stran. ISBN: 80-7326-056-5