Celková výměra naší země je cca 7,9 mil. hektarů. Z toho se více jak 50 % využívá k zemědělské činnosti. Jedná se o činnost provozovanou na orné půdě, v sadech, na vinících i chmelnicích, na loukách i pastvinách. O tyto hektary se stará přibližně 100 000 lidí, kteří pracují v zemědělském sektoru. I přesto, že se zemědělství v posledních letech potýká, zvláště na sociálních sítích, s urážkami a negativními nálepkami, je důležité si stále připomínat zemědělskou tradici, víru, krásu i odhodlání.

Zemědělství není monotónní práce s pevnou pracovní dobou. Zemědělství je nevyzpytatelné, proměnlivé i náladové. Přesto ho většina z nás miluje, obětovala mu celý život a i v důchodovém věku dochází do rachoty. Zemědělství je odvětví, které nelze srovnávat s jiným. Už jen díky nesrovnatelnosti, je těžké některým vysvětlit, co vše práce na poli, ve stáji, na vinici nebo třeba i v hřebčíně obnáší. Hádat se a neustále dokola vykládat správné karty na stůl lidem, kteří si už svoji pravdu našli na videu na youtube nebo na upravených fotografií, je bezvýznamné.

Větší význam přikládáme tomu, že v ČR je stále 100 00 lidí, kteří pracují v zemědělství, stojí si za svým názorem a vědí, jak vypadá praxe. Doufáme, že právě Vy budete svoje děti směřovat cestou, která je navede na pravdu do stáje a na pole, nežli na internet a sociální sítě.

V druhé polovině článku jsme pro Vás připravili překlad Víry v zemědělství, kterou uveřejnil Cowcosmopolitan (USA).

13 pravidel víry v zemědělství:

 1. Věřím, že zemědělství je způsob, jak žít i vydělávat na živobytí.

 2. Věřím v důstojnost mé práce. Nepotřebují soucit ani kázání.

 3. Věřím mé půdě. Pokud se o ni budu se ctí starat, odmění mě.

 4. Věřím sobě. Úspěch mého zemědělství, více ovlivním já, než počasí a okolní vlivy. 

 5. Věřím sousedům, že mé vstřícné chování mi oplatí. 

 6. Věřím ve vzdělání. Čím více vím, tím větší je moje schopnost chopit se správné příležitosti a vykročit správným směrem.

 7. Věřím ve spolupráci. Nemyslím pouze na sebe, ale zakládám si i na správném jednání s kolegy.

 8. Věřím v zachování zemědělství. Chci zde zanechat lepší statek, než jsem si vzal.

 9. Věřím v zachování respektu ke zvířatům.

 10. Věřím, že z mých dětí se díky hospodaření, stanou užiteční a inteligentní lidé.

 11. Věřím, že mé děti budou pokračovat v hospodářství.

 12. Věřím v nadšení v hospodaření.

 13. Věřím v zemědělství a v jeho důležitou roli v naší zemi.

 

Text a foto: redakce