Zemědělci nebudou muset příští rok osít pole stejnými plodinami jako letos, umožňuje to výjimka z ekologických pravidel. Budou také moci osít plochy, které by jinak musely zůstat ladem. Na agrosalonu Země živitelka o přijetí výjimek informoval ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Umožnila je Evropská komise jako pomoc zemědělcům zasaženým růstem cen energií pohonných hmot nebo krmiv.

Nekula uvedl, že komise zatím neschválila ČR návrh strategického plánu dotací na období mezi lety 2023 až 2027. Výjimky mají zemědělcům poskytnout čas na plánování osevních postupů. Osít takzvaný úhor, který je vyčleněný jako neprodukční plocha, mohli i letos.

Nekula uvedl, že bude platit několik omezení. „Tyto plochy, které lze na tuto výjimku rozorat, nemohou být osety kukuřicí, sójou nebo rychle rostoucími dřevinami,“ řekl. Ministerstvo upozornilo na to, že možnost osít pole, která by ležela ladem, neznamená, že se zruší povinnost vyčleňovat stanovené procento ochranných pásů nebo meziplodin vázajících dusík. Netýká se to také zemědělců žádajících o takzvané ekoplatby, ti musí stále plnil podmínky stanoveného procenta neprodukčních ploch. Úkolem ekoplatby je přispět k plnění specifických cílů zaměřených ke zmírňování změn klimatu či přispívat k ochraně biologické rozmanitosti, není určena k podpoře produkce.

Díky výjimce z takzvané rotace plodin budou moci zasít příští rok na poli opakovaně stejnou plodinu jako letos. Platit bude i v roce 2024, kdy ale již bude nutné, aby alespoň 40 procent půdy zemědělci oseli jinou plodinou než v roce 2023. Budou muset také vyčlenit čtyři procenta orné půdy jako úhor, krajinný prvek a ochranný pás. Podle ministerstva není zavedení výjimek rozhodně ústupem od environmentálních ambicí, které se očekávají od nové společné zemědělské politiky EU, která by měla začít platit příští rok. Nastavení strategického plánu do roku 2027 se nijak nemění.

zdroj: ČTK

foto: redakce