Zemědělci mohou ode včerejšího dne podávat Jednotnou žádost pro rok 2022, pomocí které žádají o dotace. Pomocí univerzálního formuláře žádají na Přímé platby a neprojektová opatření Programu rozvoje venkova (PRV). Řádný termín pro podání končí 16. května. V tiskové zprávě to uvedl Státní zemědělský intervenční fond (SZIF).

Pro žadatele, kteří nepodají žádost v řádném termínu, je možnost využít 25denní lhůtu pro pozdní podání, která končí 10. června. „V případě takového podání žádosti je však udělována sankce ve výši jednoho procenta za každý pracovní den,“ upozornil ředitel odboru Odboru přímých plateb a environmentálních podpor SZIF Josef Miškovský.

„Pozdní podání se sankcí není umožněno u zařazení a změny zařazení Agroenvironmentálně-klimatické (AEKO) a navazující (NAEKO), Ekologické zemědělství (EZ) a navazující (NEZ). Zde mohou zájemci o podporu využít pouze řádného termínu,“ uvedl Miškovský.

Fond spolu s Celostátní sítí pro venkov pořádá do 14. dubna webináře, které mají zájemcům o dotace usnadnit orientaci v aktuálních požadavcích na hospodaření a pomoci s vyplněním Jednotné žádosti. Termíny lze najít na webu SZIF.

Podle SZIF je nejjednodušším způsobem podání žádosti on-line přes Portál farmáře. Přístup si mohou zájemci zařídit na podatelnách regionálních odborů a centrále SZIF.

Státní zemědělský intervenční fond bude letos hospodařit s 42,6 miliardy korun, meziročně jde o zvýšení zhruba o 2,2 miliardy Kč. Většinu peněz by měl fond získat z evropských fondů, a to 31,2 miliardy korun.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com