Zemědělci mohou do konce června žádat o mimořádnou podporu určenou na podporu segmentů, které jsou nejvíce zasažené růstem cen energií a dalších vstupních nákladů. Z evropských peněz a státního rozpočtu dostanou 831 milionů korun. V tiskové zprávě o tom  informovalo ministerstvo zemědělství.

O mimořádnou podporu mohou žádat producenti mléka, chovatelé prasnic, kuřat chovaných na maso, jablek a konzumních brambor. Evropská komise v březnu rozhodla o udělení mimořádné podpory sektorům zemědělské výroby nejvíce zasaženým dopady války. Výběr odvětví, které mají mimořádnou podporu dostat, byl v kompetenci členských států.

„Výši sazby Státní zemědělský intervenční fond zveřejní do 15. 8. 2022. Podpory na jednotlivá opatření musí být proplaceny nejpozději do 30. 9. 2022,“ uvedlo ministerstvo.

ČR dostala na mimořádnou podporu 270 milionů korun z EU a vláda se již dříve shodla na spolufinancování této pomoci ze státního rozpočtu ve výši 200 procent této částky, což je 540 milionů korun. Podporu pro vybrané zemědělce schválila minulý týden vláda.

Bližší informace včetně formuláře žádosti a Příručky pro žadatele „Jak podat žádost o mimořádnou podporu na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022“ naleznete ZDE (www.szif.cz / SZIF poskytuje / Společná organizace trhů / Mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022 > Legislativa/Formuláře/Příručky, Důležité informace).

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com