Kvůli dlouhodobému přemnožení hrabošů na řadě míst České republiky prodloužil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZUZ) termín, do kterého mohou zemědělci aplikovat do nor zvýšené dávky rodenticidů, tedy jedů k hubení hlodavců. Zejména na Moravě a ve východních Čechách dosahují průměry počtu východů z nor na hektar pět- až jedenáctinásobek prahu škodlivosti. Uvedla to v tiskové zprávě mluvčí ÚKZUZ Ivana Kršková. Postižení zemědělci mohou aplikovat na hektar až deset kilogramů jedu. Platnost povolení aplikovat zvýšenou dávku tak nevyprší nyní v únoru, ale až 6. června.

Cílem je ochránit rostliny, které už na polích nyní jsou, i ty, které zemědělci na jaře vysejí. Přemnožení hraboši se projevují navenek v plodinách obvykle tak, že po jejich řádění zůstane v zeleném porostu hnědá plocha, protože rostlinám okusují kořeny. Zemědělci musí aplikaci jedu hlásit ústavu nejméně tři dny předem.

ÚKZUZ výskyt hraboše pravidelně sleduje a každý měsíc prezentuje aktuální stav. Přemnožení jsou hraboši na Moravě již řadu měsíců, jejich populace se rozrůstá ve východních Čechách. V lednu se počet východů z nor na hektar významně snížil z prosincových 1308 na 846, ale je to stále více než třikrát překročený práh škodlivosti. Ani několik dnů silných holomrazů nijak dramaticky s populací hraboše nezahýbalo. V extrémních případech nalezli inspektoři ÚKZUZ na některých katastrech až několik tisíc východů nor na hektar.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com