K zajištění optimální péče je nutné znát životní cyklus včel během roku. Jaro a léto je období, kdy včely sbírají potravu, což umožní zvýšení počtu dělnic z 10tis. až na 50-60 tis. Dělnice se během sezóny dožívají pouhých 6-8 týdnů, protože se jednoduše upracují k smrti, a tak musí být neustále nahrazovány novými.

Tímto obměňováním včelstvo vychová ročně až 250 tisíc dělnic.

JARO

Jaro bývá pro včelaře jedno z nejhezčích období. Po zimě včely začínají vylétat, pokud teplota stoupne nad 10 °C, což je důležité kvůli vyprázdnění výkalových váčků. V této době je vhodné udělat první jarní kontrolu, kterou není radno příliš uspěchat. Ideální venkovní teplota pro tuto kontrolu je stabilně více než 10 °C na slunci. Spočívá v kontrole zásob, které se případně přemístí blíže k chomáči včel. Jejich množství by nemělo klesnout pod 4 kg. Důležitá je rovněž přítomnost matky. Pokud chybí, včely jsou hlučné.

Pořádná práce včelám začíná až s rozkvětem jívy, s čímž souvisí velký úhyn zimních včel na upracování, jelikož je potřeba hodně pylu pro nový plod. Zásoby pro včelaře začínají tvořit až s obdobím rozkvětu ovocných stromů v květnu.  Duben je vhodný měsíc na druhou kontrolu včelstva a jeho rozšíření přidáním rámků. V květnu je již možné stáčet první zralý med. To se pozná tak, že je  1/3 rámku zavíčkovaná. Na konci jara se již vyskytují první roje vhodné pro vytváření nových včelstev. Nevýhodu je oslabení včelstva stávajícího v době, kdy nosí nejvíce zásob.

LÉTO

Léto je pro včely pracovně nejnáročnější období. Kromě hojného počtu kvetoucích rostlin využívají i medovici z lesa. Během června a července nanosí velkou většinu zásob. V horkém letním počasí musí včely do úlu donášet i vodu. Na to je nutné myslet, pokud nejsou úly umístěné v blízkosti vodního zdroje. V tom případě postačí poblíž úlu mělká miska s vodou. Červen patří mezi včelařské žně, kdy se provádí největší točení medu během roku. Ovšem nesmí se odebrat všechen, protože by matka přestala plodovat. Rámky z medníku se odvíčkují pomocí odvíčkovací vidličky, vloží se do medometu, kde se působením odstředivé síly med dostane z buněk pláství. Ideální je teplota kolem 30 °C, aby med dobře vytékal. Med je cezený přes dvojitý cedník, aby se odstranily zbytky nečistot i vosku a přelije se do sklenic. Prázdné rámky vrátíme zpět do úlu.

V červenci je vhodná doba na zakrmení pokud již včely nenosí pyl, jinak by se z nich staly včely zlodějky vykrádající cizí úly. Med se včelám nenechává, jelikož je složitější na rozklad a zbývá z něj hodně odpadních látek, které včely ukládají do výkalového váčku. Včely se krmí cukerným roztokem v poměru 3 díly cukru : 2 díly vody v pětilitrové sklenici s otvory ve víčku, ze kterého roztok odkapává a včely si z něj udělají zásobu na zimu. Silné včelstvo spotřebuje 15-25 kg cukru.

Na konci srpna už jsou včely zakrmeny – pokud tomu tak není, ustává plodování. Rovněž je vhodný čas na kontrolu a případnou opravu úlů. Vchod do úlu se zúží, protože včely již méně létají. Srpen je rovněž vhodná doba na léčení včelstev proti roztoči Varroa destructor.

PODZIM

Na podzim vychovají včely poslední generaci včel, které budou v úlu celou zimu. Na podzim se s úly nic nedělá kromě povinného léčení. Všechny práce už by měly být hotové. S chladným počasím se včely stáhnou do zimního chomáče usazeného na zásobách. Září je ideální na výměnu matky, protože v tomto období si jí včely tolik nevšímají. V úle se nechává zpravidla 2-3 roky i když se dožívají až 5 let, ovšem postupně klesá aktivita kladení. Včely se zbavují všeho nepotřebného a rovněž i nepotřebných včel. Jelikož se včely rozmnožily rojením již v létě, trubci jsou na zimu z úlu vyhnáni, podobně jako staré dělnice. Zásoby jsou ukládány systematicky tak, aby byly snadno dosažitelné pro zimní chomáč. Buňky, ze kterých se vylíhly poslední včely slouží jako úkryty před zimou.

ZIMA

Několikrát zmíněný zimní chomáč je shluk včel kolem matky, které udržují konstantní teplotu kolem 20 °C usilovným bzučením. Včely se v chomáči postupně střídají, jelikož na okraji je největší zima. Ne všechny se dožijí jara, což je normální přirozený proces. Celý chomáč se takto postupně pohybuje po zásobách a spotřebovává je. Nejvíce jich začínají spotřebovávat v lednu, kdy matka začíná znovu klást a vychovávat nové včely. Pro včely je z hlediska zásob vhodná krátká a mrazivá zima, jelikož při mírné zimě začíná matka plodit dříve.

Marcela Otrubová

Zdroje:
<http://www.vcelistraz.cz/news/zivot-vcel-behem-roku/>
<http://www.domaci-vcelarstvi.cz/o-vcelach/vcely-behem-roku.html>
<http://uspesnyvcelar.webnode.cz/clanky/vcelaruv-rok/>