Zatížení pastvy

Zatížení pastvy dle dobytčích jednotek a zatížení pastvy dle potřeby hektarů