Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci se Střední zemědělskou školou a Střední odbornou školou Poděbrady si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov dovolují pozvat na odborný seminář „Začínáme podnikat v zemědělství – Reprodukce jako předpoklad produkce“.

Cílem semináře je přiblížit mladým lidem problematiku podnikání v zemědělství s akcentem na chov zvířat a reprodukci. Budou představeny dotační možnosti v rámci agrárního resortu, s akcentem na Program rozvoje venkova. Dále budou prezentovány požadavky na reprodukci zvířat z pohledu budoucího chovatele. To vše doplněno o zkušenosti přímo z praxe.

Seminář proběhne dne 6. listopadu 2018 od 8 hodin v aule Střední zemědělské školy v Poděbradech adresa: Boučkova 355/49, Poděbrady

Program semináře:

Zahájení semináře: 8:00 hod., prezence od 7:30 hod.

 

8:00 – 8:15 hod. Celostátní síť pro venkov

Mgr. Jan Veselský – Státní zemědělský intervenční fond

Program rozvoje venkova 2014–2020

Mgr. Jan Veselský – Státní zemědělský intervenční fond

8:15 – 9:45 hod. Reprodukce hospodářských zvířat – bez reprodukce není produkce

Ing. Jiří Šichtař, Ph.D. – ČZU, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

přestávka (9:45 – 10:00 hod.)

10:00 – 11:30 hod. Management reprodukce – jak welfare v chovu zvířat ovlivňuje reprodukční ukazatele

Ing. Jiří Šichtař, Ph.D. – ČZU, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

11:30 – 12:30 hod. Zkušenosti z praxe – představení projektů PRV (vliv investic do ustájení dojnic na kvalitu reprodukce, koncept vlivu welfare v chovu zvířat na kvalitu reprodukce)

Ing. Martin Zdrůbek – FARMCZSYSTEM, s.r.o.

Jakub Kraus – HYPRED CZECH, s.r.o.

 

převzato z: http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/akce/regionalni-site-csv/praha-a-region-stredni-cechy/zaciname-podnikat-v-zemedelstvi-1.html
foto:http://vhc.missouri.edu/food-animal-hospital/reproduction-theriogenology/