Za celý rok 2017 stouply stavy skotu o 2% oproti roku 2016 a to na 1 366 363 ks, zvýšil se počet ostatních krav o 6,4%, ale klesl stav dojnic o 0,5% na 365 461 ks. Od roku 2010 bylo právě v roce 2017 dosaženo nejvyššího stavu skotu. Z celkového počtu krav tvořilo 63,1% dojných krav a 36,9% tvoří krávy bez tržní produkce mléka. Od roku 2014 se postupně zvyšoval celkový počet poraženého skotu až do roku 2016. V roce 2017 už bylo poraženo o 5,9% skotu méně.  Jelikož krávy zaujímaly 45% z celkového počtu poraženého skotu, může být zvýšený počet poraženého skotu spojený s tehdejší nízkou výkupní cenou za mléko.

V roce 2017 dosáhla výroba hovězího masa 165,7 tis. t živ. hm., což je oproti roku 2016 snížení o 4,4%. Domácí spotřeba měla od roku 2011 klesající tendenci, až v roce 2017 vzrostla na 136,3 tis. t živ. hm., to je o 5,9%.

Graf č.1: Celková spotřeba masa a spotřeba hovězího masa na obyvatele/rok

spotreba-masa


Cena jatečných zvířat

Minulý rok dosahovala průměrná cena jatečných býků 47,48 Kč/kg živ. hm., což je oproti roku 2016 zvýšení o 1,1% a byla to nejvyšší cena od roku 2010. Průměrná cena za jatečné krávy se rovněž zvýšila o 3,9% na 30,74 Kč/kg živ. hm. Ve druhém čtvrtletí tohoto roku se mírně zvýšily ceny u krav (+4,3%), telat (+3,2%) a býků (+1,2%), u jalovice se nezměnily. Průměrná cena býků v živém byla 48 Kč/kg. 

 

Tab č.1:  Ceny placené zemědělským výrobcům za jednotlivé kategorie celkem v Kč/kg JUT za studena v porovnání s rokem 2017

ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenec
mladí býci87,1787,2287,7387,4487,3186,6286,62
meziroční srovnání-0,01-1,120,15-0,320,02-0,61-0,80
býci nad 2 roky85,0285,8986,1886,5786,3486,1786,02
meziroční srovnání-0,15-1,490,770,04-0,19-0,23-0,41
krávy61,9061,8662,3062,0261,9062,4262,97
meziroční srovnání4,622,943,282,851,650,010,75
jalovice66,5966,7766,6266,8666,8067,8868,16
meziroční srovnání3,532,412,201,680,740,45-0,26

 

Graf č.2: Vývoj cen placených zemědělským výrobcům za třídy jakosti S, E, U v Kč/kg živ. hm.

 

graf-vyvoj-ceny-masa

Vývoz a dovoz

I když se dovoz živého skotu meziročně zvýšil na 1,7 tis. ks, stále dominuje vývoz živých zvířat. Nadále převládá vývoz zvířat určených na další chov a to 29,6 tis. ks, i když meziročně je to pokles o 13%. Zvířat k porážce se vyvezlo 17,2 tis. ks. Nejvíce skotu se vyvezlo do Rakouska ( výhradně porážka), Turecka (výhradně na chov) a do Německa ( telata na další chov a dospělý skot na porážku).

text: Marcela Otrubová

zdroj: http://eagri.cz/public/web/file/580499/Skot_2017_web.pdf

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/zemedelstvi-2-ctvrtleti-2018

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Ftis%2Fzpravy_o_trhu%2F03%2F1533646703572.pdf