Za celý rok 2017 stouply stavy skotu o 2% oproti roku 2016 a to na 1 366 363 ks, zvýšil se počet ostatních krav o 6,4%, ale klesl stav dojnic o 0,5% na 365 461 ks. Od roku 2010 bylo právě v roce 2017 dosaženo nejvyššího stavu skotu. Z celkového počtu krav tvořilo 63,1% dojných krav a 36,9% tvoří krávy bez tržní produkce mléka. Od roku 2014 se postupně zvyšoval celkový počet poraženého skotu až do roku 2016. V roce 2017 už bylo poraženo o 5,9% skotu méně.  Jelikož krávy zaujímaly 45% z celkového počtu poraženého skotu, může být zvýšený počet poraženého skotu spojený s tehdejší nízkou výkupní cenou za mléko.

V roce 2017 dosáhla výroba hovězího masa 165,7 tis. t živ. hm., což je oproti roku 2016 snížení o 4,4%. Domácí spotřeba měla od roku 2011 klesající tendenci, až v roce 2017 vzrostla na 136,3 tis. t živ. hm., to je o 5,9%.

Graf č.1: Celková spotřeba masa a spotřeba hovězího masa na obyvatele/rok

spotreba-masa


Cena jatečných zvířat

Minulý rok dosahovala průměrná cena jatečných býků 47,48 Kč/kg živ. hm., což je oproti roku 2016 zvýšení o 1,1% a byla to nejvyšší cena od roku 2010. Průměrná cena za jatečné krávy se rovněž zvýšila o 3,9% na 30,74 Kč/kg živ. hm. Ve druhém čtvrtletí tohoto roku se mírně zvýšily ceny u krav (+4,3%), telat (+3,2%) a býků (+1,2%), u jalovice se nezměnily. Průměrná cena býků v živém byla 48 Kč/kg. 

 

Tab č.1:  Ceny placené zemědělským výrobcům za jednotlivé kategorie celkem v Kč/kg JUT za studena v porovnání s rokem 2017

leden únor březen duben květen červen červenec
mladí býci 87,17 87,22 87,73 87,44 87,31 86,62 86,62
meziroční srovnání -0,01 -1,12 0,15 -0,32 0,02 -0,61 -0,80
býci nad 2 roky 85,02 85,89 86,18 86,57 86,34 86,17 86,02
meziroční srovnání -0,15 -1,49 0,77 0,04 -0,19 -0,23 -0,41
krávy 61,90 61,86 62,30 62,02 61,90 62,42 62,97
meziroční srovnání 4,62 2,94 3,28 2,85 1,65 0,01 0,75
jalovice 66,59 66,77 66,62 66,86 66,80 67,88 68,16
meziroční srovnání 3,53 2,41 2,20 1,68 0,74 0,45 -0,26

 

Graf č.2: Vývoj cen placených zemědělským výrobcům za třídy jakosti S, E, U v Kč/kg živ. hm.

 

graf-vyvoj-ceny-masa

Vývoz a dovoz

I když se dovoz živého skotu meziročně zvýšil na 1,7 tis. ks, stále dominuje vývoz živých zvířat. Nadále převládá vývoz zvířat určených na další chov a to 29,6 tis. ks, i když meziročně je to pokles o 13%. Zvířat k porážce se vyvezlo 17,2 tis. ks. Nejvíce skotu se vyvezlo do Rakouska ( výhradně porážka), Turecka (výhradně na chov) a do Německa ( telata na další chov a dospělý skot na porážku).

text: Marcela Otrubová

zdroj: http://eagri.cz/public/web/file/580499/Skot_2017_web.pdf

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/zemedelstvi-2-ctvrtleti-2018

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Ftis%2Fzpravy_o_trhu%2F03%2F1533646703572.pdf