V roce 2022 bylo do KU zapojeno celkem 343 916 krav, což je o 3159 krav méně než předešlý kontrolní rok. Jejich užitkovost dosáhla 10 544 kg mléka s 3,87 % tuku (408 kg) a 3,38 % bílkovin (356 kg). Obsah složek v obou případech narostl o 0,01 %, přičemž užitkovost se meziročně navýšila o 104 kg. Aktuální mezidobí dosahuje 394 dní a věk při prvním otelení 24 měsíců a 5 dní.

Plemenná skladba krav v KU v roce 2021

Z celkového počtu krav zapojených do kontroly užitkovosti v roce 2021 tvoří 34,8% dojnice plemene českého strakatého a 60,8% červené a černostrakaté plemenice holštýnského skotu. Ostatní plemena zapojená v kontrole užitkovosti tvoří 2,5%.

Vývoj užitkovosti černostrakatých krav (H100) v KU

Od roku 1995 až dosud se holštýnská populace v ČR rozrostla téměř o 100tisíc dojnic, které v současné době tvoří přes 60% krav zapojených v kontrole užitkovosti. S růstem populace souběžně roste i jejich užitkovost, která se od roku 1995 více než zdvojnásobila. Aktuální užitkovost holštýnských dojnic je 10 667 litrů za laktaci.

 

Nejlepší stáje dle T+B

(zdroj: holstein.cz)

Nejlepší prvotelky dle T+B

(www.hosltein.cz)

Nejlepší krávy dle T+B

(www.holstein.cz)

Výsledky kontroly užitkovosti podle plemen 2022

(www.holstein.cz)

zdroj: https://www.holstein.cz/cz/clanky/svazove-zalezitosti/343-zverejneni-vysledku-kontroly-uzitkovosti-za-kontrolni-rok-2021-2022

foto: redakce