Produkce masa vyjma drůbežího loni v Jihomoravském kraji klesla na 30.800 tun, v meziročním srovnání je to o 826 tun méně. Objem výroby hovězího masa včetně telecího dosáhl 3200 tun, vepřového 27.600 tun a skopového včetně kozího necelé tři tuny. Proti roku 2010 výroba masa bez drůbežího klesla o třetinu, vyplývá z dnešních údajů Českého statistického úřadu.

V roce 2020 byl objem produkce 31.600 tun jatečné hmotnosti. Převažující část výroby tvořilo vepřové maso, hovězí s telecím zaujímalo přibližně desetinu. I když je výroba vepřového masa na jižní Moravě v mezikrajském srovnání třetí nejvyšší, již řadu let klesá. V porovnání s rokem 2010 je to méně o 32 procent.

Mírně klesl i podíl Jihomoravského kraje na republikové hodnotě, kde se podílel necelými 11 procenty a jeho výroba byla mezi ostatními kraji při zahrnutí Prahy do Středočeského kraje čtvrtá nejvyšší. „Největším producentem byl Jihočeský kraj s 54.900 tunami a nejméně masa vyprodukoval Karlovarský kraj, a to 693 tun,“ vyčíslila za úřad Zuzana Švehlíková.

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2020 poraženo 9400 kusů skotu, to je o 2,5 procenta více než v předchozím roce. Meziroční nárůst v poražených kusech zaznamenali statistici u krav, býků, ale zejména u telat, kde byl nárůst téměř dvojnásobný. Počet poražených prasat meziročně klesl téměř o pět procent. Porážka ovcí se v kraji v porovnání s předchozím rokem snížila téměř o 60 procent, což je více než celorepubliková hodnota. V kraji bylo poraženo 133 jehňat, meziročně o 85 méně.

zdroj: ČTK

foto: pxhere.com