Výroba mléka ve Zlínském kraji loni vzrostla o 7,1 procenta. Ve srovnání s rokem 2019 to byl nejvyšší nárůst mezi všemi kraji. V celé České republice meziročně stoupla o 3,5 procenta. Nárůst se týkal všech krajů. Loni se ve Zlínském kraji vyrobilo téměř 165,3 milionu litrů mléka, o rok dříve to bylo zhruba 154,3 milionu litrů, vyplývá z údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem.

Zemědělské podniky ve Zlínském kraji chovaly na konci loňského roku 61.306 kusů skotu, méně jich bylo jen ve třech dalších krajích. Meziročně se jeho stavy v regionu snížily o 3,3 procenta. Celostátně se chovy skotu meziročně snížily o dvě procenta. Krávy se na celkovém stavu skotu ve Zlínském kraji loni podílely z 44,5 procenta, což je znatelně nad republikovým průměrem 41,8 procenta.

Chovy prasat v roce 2020 v České republice přesáhly 1,5 milionu zvířat. Ve Zlínském kraji činily 75.781 zvířat a byly v mezikrajském srovnání páté nejnižší. Meziročně v kraji vzrostl počet zvířat o 3,5 procenta, na republikové úrovni se zvýšil počet prasat o 2,5 procenta.

Stavy drůbeže byly loni ve Zlínském kraji šesté nejnižší mezi kraji, dosáhly 673.513 kusů z téměř 23 milionů chovaných v celé zemi. Stav nosnic však v regionu meziročně vzrostl o 14,2 procenta. V porovnání s rokem 2019 se počet drůbeže v kraji snížil o 18,5 procenta, v České republice nebyl pokles tak výrazný, činil 1,4 procenta.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com