Stavy dojených krav neustále klesají ale i tak tržní produkce mléka stoupá a s tím i užitkovost dojnic. Velké obavy teď zemědělcům dělá raketový nárůst cen téměř všech vstupů. U některých se náklady zvýší až o korunu na litr nadojeného mléka, jiní přistoupili k úsporám v podobě změn v krmné dávce a vyřazení dražších komponentů. V roce 2020 se náklady po odpočtu zvýšily oproti roku 2019 o 2 906 Kč na krávu a rok, resp. o 0,12 Kč na litr prodaného mléka.

I přes klesající počet dojnic stoupá množství nadojeného mléka

Přestože v období 2016-2020 klesl počet dojnic o 12tis. kusů, zvýšilo se množství tržní produkce mléka o 199 mil.l. I užitkovost dojnic jde neustále nahoru a během posledních pěti let se zvýšila jejich užitkovost o 2,27l v průměrném denním nádoji a o 832l průměrné roční užitkovosti.

Graf. č.1: Vývoj počtu dojnic a tržní produkce mléka v období 2016-2020

(zdroj: Chov skotu v České republice 2020)

Výkupní cena mléka má rostoucí trend

Kromě dvou měsíců má letošní výkupní cena mléka vzrůstající tendenci, ale i tak nebude tento růst dostatečný k vysokému růstu nákladů. Průměrná cena zemědělských výrobců za rok 2020 byla 8,557 Kč/l.

Graf. č.2: Vývoj výkupních cen mléka v období leden až září 2020

(zdroj: agris.cz)

Průměrné náklady na výrobu mléka se zvýšily o 0,12Kč na litr prodaného mléka

Průměrné ekonomické ukazatele výroby mléka vycházejí z údajů od 124 podniků s chovem dojených krav v ČR za rok 2020 a byly zpracovány pracovníky VÚŽV, v. v. i. Ze získaných údajů vyplývá, že mezi největší nákladové položky v chovu dojných krav patří náklady na krmiva, pracovní náklady, odpisy krav a režie. Tyto čtyři největší nákladové položky představují 77,4% celkových nákladů na výrobu mléka, které v roce 2020 dosáhly výše 83tis. Kč na krávu a rok, tj. 227 Kč na krmný den. Oproti roku 2019 se náklady zvýšily o 2 906Kč na krávu a rok, tj. o 0,12 Kč na litr prodaného mléka.

(zdroj: https://vuzv.cz/rentabilita-vyroby-mleka/)

Bez dotací je výroba mléka ztrátová

V roce 2020 bylo při průměrné výkupní ceně mléka 8,61Kč na litr bez započítání dotací dosaženo ztráty 0,46 na litr prodaného mléka. V roce 2019 byl tento rozdíl o něco menší, -0,09Kč na litr prodaného mléka. Při započítání podpor včetně dotací byl průměrný zisk u výše uvedených podniků, které se zúčastnily dotazníkového šetření 1,66Kč na litr prodaného mléka, tj. 14,5 tis. na krávu a rok.

zdroj:

Chov skotu v České republice 2020

Zpráva o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky – říjen 2021