Začátek letošního roku odstartoval poklesem výkupních cen mléka

Leden letošního roku byl poslední měsíc, kdy cena za mléko vyplácená prvovýrobcům zaznamenala růst. Mléko se nakupovalo za 8,95Kč/l, což bylo o 0,06Kč více než v prosinci. Mlékárny podle výkazu MZe nakupovaly mléko průměrně za 8,96Kč/l, což už znamená první pokles po předchozím čtyřměsíčním růstu (rozdíl proti CZV je způsoben odlišnou specifikací, metodikou, a také jinou skupinou a počtem respondentů).

Průměrná cena zemědělských výrobců za rok 2019 byla 8,852 Kč/l, a to je nárůst proti ceně za rok 2018 o 0,23 Kč/l (2,7 %). V dlouhodobém přehledu je to druhá nejvyšší průěměrná cena za posledních 10 let (viz. graf č.1)

V únoru 2020 se od prvovýrobců nakupovalo kravské mléko třídy Q. za 8,90 Kč/l, což je o 0,05 Kč/l (0,6 %) méně než v lednu. V meziročním srovnání cena klesla, a to o 0,21 Kč/l (2,3 %), proti hodnotě 9,11 Kč/l z února 2019.  Mlékárny podle výkazu MZe 6-12 nakupovaly v únoru mléko průměrně za 8,89 Kč/l, což znamená druhý pokles, po předchozí řadě čtyř měsíců růstu (rozdíl proti CZV je způsoben odlišnou specifikací, metodikou, a také jinou skupinou a počtem respondentů).

Graf č.1: Průměrná výkupní cena mléka v období 2008-2019

Letošní nákupy mléka mlékárnami jsou nadprůměrné

V lednu mlékárny nakoupily 218 026 tis. litrů mléka o tučnosti 4,03 % s průměrným obsahem bílkovin 3,55 % za průměrnou cenu 8,96 Kč/l. Lednový nákup mléka byl ve srovnání s průměrným měsíčním nákupem ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 nadprůměrný (průměrný měsíční nákup ve čtvrtém čtvrtletí činil 202 236 tis. litrů). Při porovnání lednového nákupu mléka s nákupem v prosinci došlo ke zvýšení nákupu o 8 285 tis. litrů. To znamená nárůst o 4 %. Při meziročním srovnání došlo v lednu 2020 ke zvýšení nákupu o 2,8 %, tedy o 6 007 tis. litrů mléka.

 Průměrný měsíční nákup v roce 2019 byl 208 088 tis. litrů, což je o 2 350 tis. litrů (1,9 %) méně, než byl průměrný měsíční nákup v roce 2018. Ten byl 210 438 tis. litrů mléka.

V únoru mlékárny nakoupily (z ČR) 209 305 tis. litrů  mléka o tučnosti 3,94 % s průměrným obsahem bílkovin 3,49 % za průměrnou cenu 8,89 Kč/l. Únorový nákup mléka byl ve srovnání s průměrným měsíčním nákupem ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 nadprůměrný (průměrný měsíční nákup ve čtvrtém čtvrtletí činil 202 236 tis. Litrů. Při porovnání únorového nákupu mléka s nákupem v lednu došlo ke snížení nákupu o 8 721 tis. litrů. To znamená pokles o 4 %. Při meziročním srovnání došlo v únoru 2020 ke zvýšení nákupu o 7,3 %, tedy o 14 181 tis. litrů mléka.

Výkupní ceny mléka klesají téměř v celé Evropě

Průměrná výkupní cena mléka v členských státech EU zaznamenala pokles o 2,3% z prosincové ceny 35,60 eur/100 kg na odhadovanou březnovou cenu 34,77 eur/100kg. Únorové ceny vyplácené v členských státech  poklesly u čtrnácti z nich. Odhady březnových cen už předpovídají pokles u drtivé většiny členských států kromě Belgie, Lucemburska a Holandska.

Graf č.: Vývoj výkupních cen mléka v ČR a EU v období 1/19 – 3/20

 

Ing. Marcela Otrubová

SZIF, Zpráva o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky, leden – únor 2020

eagri.cz, Komoditní karta Mléko únor 2020

Milk market observatory

foto: