Růst výkupních cen mléka začal v říjnu loňského roku a tento trend se stále drží. Tento stav kopíruje situaci z roku 2019, kdy začaly výkupní ceny růst rovněž v říjnu a toto období trvalo čtyři měsíce po kterém opět nastalo období osmiměsíčního poklesu.

Začátek roku ve znamení růstu výkupních cen mléka

V lednu 2021 se od prvovýrobců nakupovalo kravské mléko třídy Q. za 8,79 Kč/l, což je o 0,07 Kč/l (0,8 %) více než v prosinci. V meziročním srovnání cena klesla, a to o 0,16 Kč/l (1,8 %), proti hodnotě 8,95 Kč/l z ledna 2020. Průměrná cena zemědělských výrobců za rok 2020 byla 8,557 Kč/l, a to je pokles proti ceně za rok 2019 o 0,30 Kč/l (3,3 %).

V únoru 2021 se od prvovýrobců nakupovalo kravské mléko třídy Q. za 8,76 Kč/l, což je o 0,03 Kč/l (0,4 %) méně než v lednu. V meziročním srovnání cena klesla, a to o 0,14 Kč/l (1,6 %), proti hodnotě 8,90 Kč/l z února 2020. Mlékárny podle výkazu nakupovaly v lednu mléko v rozmezí od 8,50 Kč/l do 9,30 Kč/l, průměrně za 8,79 Kč/l.

V březnu 2021 se od prvovýrobců nakupovalo kravské mléko třídy Q. za 8,79 Kč/l, což je o 0,03 Kč/l (0,4 %) více než v únoru. V meziročním srovnání cena klesla, a to o 0,04 Kč/l (0,5 %), proti hodnotě 8,83 Kč/l z března 2020. Mlékárny nakupovaly v březnu mléko v rozmezí od 8,51 Kč/l do 9,30 Kč/l, průměrně za 8,82 Kč/l. To znamená v pořadí již sedmý nárůst ceny, po předchozí řadě osmi měsíců poklesu (rozdíl   proti CZV je způsoben odlišnou specifikací, metodikou, a také jinou skupinou a počtem respondentů).

Graf č. 1: Vývoj výkupních cen mléka v období 1/2020 – 3/2021 v ČR

Graf č.2: Vývoj výkupních cen mléka v období 1/2020 – 4/2021 v EU

Letošní nákupy mléka mlékárnami jsou nadprůměrné

V lednu mlékárny nakoupily (z ČR) 220 645 tis. litrů mléka o tučnosti 4,01 % s průměrným obsahem bílkovin 3,49 % za průměrnou cenu 8,77 Kč/l. Lednový nákup mléka byl ve srovnání s průměrným měsíčním nákupem ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 nadprůměrný (průměrný měsíční nákup ve čtvrtém čtvrtletí činil 210 448,3 tis. litrů). Průměrný měsíční nákup v roce 2020 byl 217 862,3 tis. litrů, což je o 9 774,3 tis. litrů (1,9 %) více, než byl průměrný měsíční nákup v roce 2019. Ten byl 208 088 tis. litrů mléka. Při porovnání lednového nákupu mléka s nákupem v prosinci došlo ke zvýšení nákupu o 5 934 tis. litrů. To znamená nárůst o 2,8 %. Při meziročním srovnání došlo v lednu 2021 ke zvýšení nákupu o 1,2 %, tedy o 2 619 tis. litrů mléka.

V únoru mlékárny nakoupily (z ČR) 203 203 tis. litrů mléka o tučnosti 3,99 % s průměrným obsahem bílkovin 3,48 % za průměrnou cenu 8,79 Kč/l. Únorový nákup mléka byl ve srovnání s průměrným měsíčním nákupem ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 podprůměrný (průměrný měsíční nákup ve čtvrtém čtvrtletí činil 210 448,3 tis. litrů).  Při porovnání únorového nákupu mléka s nákupem v lednu došlo ke snížení nákupu o 17 442 tis. litrů. To znamená pokles o 7,9 %. Při meziročním srovnání došlo v únoru 2021 ke snížení nákupu o 2,9 %, tedy o 6 102 tis. litrů mléka.

V březnu mlékárny nakoupily (z ČR) 229 914 tis. litrů mléka o tučnosti 3,94 % s průměrným obsahem bílkovin 3,47 % za průměrnou cenu 8,82 Kč/l.
Březnový nákup mléka byl ve srovnání s průměrným měsíčním nákupem v prvním čtvrtletí roku 2021 nadprůměrný (průměrný měsíční nákup v prvním čtvrtletí činil 217 921 tis. litrů). Při porovnání březnového nákupu mléka s nákupem v únoru došlo ke zvýšení nákupu o 26 711 tis. litrů. To znamená nárůst o 13,2 %. Při meziročním srovnání došlo v březnu 2021 ke zvýšení nákupu o 0,7 %, tedy o 1 621 tis. litrů mléka.

zdroj: https://www.szif.cz/cs/zpravy-o-trhu

foto: pixabay.com