Výkupní ceny mléka v ČR zaznamenávají již sedmý pokles v řadě

V červnu 2019 se od prvovýrobců nakupovalo kravské mléko třídy Q. za 8,86 Kč/l, což je o 0,07 Kč/l (0,8 %) méně než v květnu. V meziročním srovnání cena vzrostla, a to o 0,63 Kč/l (7,7 %) proti červnu 2018. Průměrná cena zemědělských výrobců za rok 2018 byla 8,618 Kč/l, a to je nárůst proti ceně za rok 2017 o 0,18 Kč/l (2,2 %).

V červenci 2019 se od prvovýrobců nakupovalo kravské mléko třídy Q. za 8,69 Kč/l, což je o 0,16 Kč/l (1,8 %) méně než v červnu. V meziročním srovnání cena vzrostla, a to o 0,50 Kč/l (6,1 %) proti červenci 2018. Průměrná cena zemědělských výrobců za rok 2018 byla 8,618 Kč/l, a to je nárůst proti ceně za rok 2017 o 0,18 Kč/l (2,2 %).

V srpnu 2019 se od prvovýrobců nakupovalo kravské mléko třídy Q. za 8,60 Kč/l, což je o 0,09 Kč/l (1 %) méně než v červenci. V meziročním srovnání cena vzrostla, a to o 0,38 Kč/l (4,6 %) proti srpnu 2018. Průměrná cena zemědělských výrobců za rok 2018 byla 8,618 Kč/l, a to je nárůst proti ceně za rok 2017 o 0,18 Kč/l (2,2 %).

Graf č.1: Přehled stavu dojného skotu a průměrná denní dojivost v jednotlivých krajích

Nákupy mléka mlékárnami jsou podprůměrné

V červnu mlékárny nakoupily (z ČR) 209 989 tis. litrů mléka o tučnosti 3,80 % s průměrným obsahem bílkovin 3,36 % za průměrnou cenu 8,68 Kč/l. Červnový nákup mléka byl ve srovnání s průměrným měsíčním nákupem ve druhém čtvrtletí roku 2019 podprůměrný (průměrný měsíční nákup ve druhém čtvrtletí činil 217 526 tis. litrů).  Při porovnání červnového nákupu mléka s nákupem v květnu došlo ke snížení nákupu o 12 690 tis. litrů. To znamená pokles o 5,7 %. Při meziročním srovnání došlo v červnu 2019 ke snížení nákupu o 1,8 %, tedy o 3 823 tis. litrů mléka.

V červenci mlékárny nakoupily (z ČR) 211 168 tis. litrů mléka o tučnosti 3,76 % s průměrným obsahem bílkovin 3,38 % za průměrnou cenu 8,62 Kč/l. Červencový nákup mléka byl ve srovnání s průměrným měsíčním nákupem ve druhém čtvrtletí roku 2019 podprůměrný (průměrný měsíční nákup ve druhém čtvrtletí činil 217 526 tis. litrů). Při porovnání červencového nákupu mléka s nákupem v červnu došlo ke zvýšení nákupu o 1 179 tis. litrů. To znamená nárůst o 0,6 %. Při meziročním srovnání došlo v červenci 2019 ke snížení nákupu o 4,1 %, tedy o 8 998 tis. litrů mléka

V srpnu mlékárny nakoupily (z ČR) 207 084 tis. litrů mléka o tučnosti 3,79 % s průměrným obsahem bílkovin 3,40 % za průměrnou cenu 8,61 Kč/l. Srpnový nákup mléka byl ve srovnání s průměrným měsíčním nákupem ve druhém čtvrtletí roku 2019 podprůměrný (průměrný měsíční nákup ve druhém čtvrtletí činil 217 526 tis. litrů). Při porovnání srpnového nákupu mléka s nákupem v červenci došlo ke snížení nákupu o 4 084 tis. litrů. To znamená pokles o 1,9 %. Při meziročním srovnání došlo v srpnu 2019 ke snížení nákupu o 1,4 %, tedy o 2 927 tis. litrů mléka

Graf č.2: Nákup mléka mlékárnami

Vývoj výkupních cen v EU

Od května, kdy výkupní cena mléka klesla téměř ve všech členských zemích, došlo k nepatrnému růstu a současná průměrná výkupní cena mléka v EU dosahuje 33,78 eur/100kg, tj. o 0,15% více než v květnu. V současnosti je cena mléka na vzestupu u poloviny členských zemích. U třech členských států od začátku roku nedošlo k žádnému zvýšení a kromě Slovenska a Estonska bohužel i u České republiky. Nejvyšší cena je vyplácena na Kypru – 56,92 eur/100kg a nejnižší v Litvě – 27,38eur/100kg. Současná výkupní mléka je 1,56 eur/100kg pod průměrnou výkupní cenou v EU.

Graf č.3: Porovnání průběhu vývoje výkupních cen mléka v ČR a EU

Marcela Otrubová

Zdroj:

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/market-observatory/milk/pdf/eu-raw-milk-prices_en.pdf

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Ftis%2Fzpravy_o_trhu%2F04%2F1565181389411.pdf

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Ftis%2Fzpravy_o_trhu%2F04%2F1568036358445.pdf

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Ftis%2Fzpravy_o_trhu%2F04%2F1570714011876.pdf