Výkrmy kuřat by bez dotací na každém kilogramu kuřete prodělaly v loňském roce 2,38 Kč, s dotacemi je jejich zisk 0,68 Kč. Vyplývá to ze studie Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vláda ve svém ozdravném balíčku chystá škrty v dotacích ze státního rozpočtu v zemědělství v příštích dvou letech za více než deset miliard korun. Zatím ale neuvedla, jaké dotace to ovlivní. Letos již zrušila podporu pro potravinářské firmy, kterou čerpali i zpracovatelé drůbežího masa. Zrušila se také dotace pro chov skotu.

Firmy s dotacemi dosahují podle studie minimální míry ziskovosti mezi dvěma až třemi procenty. Analýza uvádí, že loni vzrostla průměrná cena za kilogram živé hmotnosti kuřete oproti roku 2018 o 21,5 procenta. Upozorňuje na to, že nárůst ceny nestačil pokrýt růst nákladů, které se oproti stejnému roku zvýšily téměř o 38 procent. Jde například o krmné směsi, které zdražily od ledna 2021 do letošního března téměř o 52 procent.

Studie se zabývala ekonomikou deseti podniků v letech 2021 a 2022. Vyplývá z ní, že největší podíl na nákladech na vyprodukování kilogramu živého kuřete tvoří materiál, tedy například krmiva či steliva. Tvoří zhruba tři čtvrtiny nákladů. Přes osm procent pak tvoří služby, sedm procent energie. „Významnou roli v ekonomice výkrmu kuřat mají provozní dotace, které pokrývají přibližně deset procent nákladů a současně umožňují podniku vytvářet alespoň minimální zisk. Naopak bez dotací podniky realizují zápornou rentabilitu tržeb,“ uvádí analýza.

Upozorňuje dále na to, že zrušení nebo snížení dotací na chov kuřat je rozhodnutí, které by mělo zvažovat ekonomickou situaci zemědělců a porovnávat ji s okolními státy, aby nedošlo k nespravedlivým konkurenčním výhodám. „Pokud by v těchto zemích byly stále poskytovány významné dotace chovu kuřat, mohli by mít producenti v těchto státech konkurenční výhodu na trhu,“ uvádí studie. Poukazuje také na poslední data Českého statistického úřadu (ČSÚ), podle kterých byl loňský rok charakteristický poklesem stavů drůbeže. Uvádí, že domácí produkce pokryje zhruba 73 procent spotřeby, část tedy musí pocházet z dovozu.

Dotace, které zemědělci mohou pobírat, jsou na zvýšení biologické bezpečnosti chovů nebo životních podmínek hospodářských zvířat. Loni firmy dostaly mimořádnou podporu, která reagovala na ekonomické dopady války na Ukrajině a výrazný růst cen energií. Studie zmiňuje také možnost čerpat podporu pojištění od Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Jako nepřímé podpory uvádí zejména zelenou naftu, tedy nárok na vrácení části spotřební daně z minerálních olejů prokazatelně spotřebovaných pro zemědělskou prvovýrobu. Dodává, že podniky mohou také čerpat investiční dotace, například na stavby nebo technologie v chovech.

Dotace na výkrmy kuřat v posledních letech

2018 2019 2020 2021 2022
Dotace celkem výkrm kuřat Kč/kg ž. hm. 2,74 2,66 2,75 2,89 3,7
Dotace přímé Kč/kg ž. hm. 2,39 2,38 2,49 2,67 3,45
Dotace nepřímé Kč/kg ž. hm. 0,35 0,29 0,26 0,23 0,25
Rentabilita s dotacemi v % 12,29 -0,4 5,7 -1,82 0,22

Zdroj: studie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ČTK

foto: pixabay.com