Brzké zahájení školního roku nemine ani zemědělství. Poslední pondělí v srpnu startuje akreditační kurz „Praktické aspekty ošetřování paznehtů a celkové péče o končetiny“. O svůj pohled na funkční úpravu paznehtů, úskalí práce pazhehtáře a zkušenosti z praxe se s redakcí podělil Ing. Martin Zdrůbek, jeden z lektorů nadcházejícího kurzu. Pan Zdrůbek je spolutvůrcem systému ošetřování, podílel se na zavedení terapie digitální dermatitidy. V rámci kurzu představí vám nové technologie, postupy a pracovní pomůcky. Je vedoucím týmu vývoje evidenčního systému HoofManager.

Pane Zdrůbku, jaký Vy máte vztah k funkční úpravě paznehtů?

Funkční úprava paznehtů (FÚP) je velmi sofistikovaná práce, která lze dělat velmi dobře a také velmi špatně. Kvalita ošetření se projeví většinou v čase. Je potřeba mít na paměti, že samotné ošetření není pro zvíře komfortní, samotná fixace v kleci a následné ošetřování přináší zvířatům stres. Proto je nezbytné, aby když už je zvíře ošetřováno paznehtářem, aby dostalo tu nejlepší péči. Se zvyšující se užitkovostí a výkoností stoupají úměrně i nároky na ošetření. Zkrátka vnímám FÚP jako neustále se vyvíjecí se dovednost, kdy kombinací zlepšování rutiny spolu s aplikací nových poznatků dosahujeme stále lepšího výsledku.

Jak vnímáte přidanou hodnotu FÚP?

Především v komfortu zvířat. Je to jako u armády, když voják nechodí těžko bude platný. Dnes s rozvojem chovatelských cílů a nástupu nových technologií je rozhodující mobilita zvířat. Končetiny jsou velmi citlivý aparát a správně, podotýkám správně prováděná FÚP je rozhodující pro využití potenciálu stáda. Pro přijetí relevantních výsledků jsou potřeba data, která je potřeba umět správně interpretovat. Dobře provedená práce spolu s kvalitním záznamem představuji velmi hodnotný zdroj informací pro zootechnickou práci. Pro evidenci využíváme software HoofManager.

Pavel Bednář, vedoucí paznehtářské party u firmy FARMCZSYSTEM, s. r. o. V rámci kurzu předá vám celou řadu praktických informací a dovedností ze své praxe.

Vnímáte, že je něco, co se podceňuje v rámci FÚP? Jak ze strany chovu, tak že strany paznehtáře.

Především je to o standardu ošetření – co paznehtář to názor. Za velmi podceňovanou disciplínu považuji diagnostiku. Existuje celá řada onemocnění – infekčního a neinfekčního charakteru. Od toho se odvíjí další postup. Bohužel se setkávám v praxi s tím, že FÚP je o tom vše co nejrychleji obrousit a na nějakou další terapii tj. věc chovatele. Mnohdy jsou podceňovány obvazy, používání pokročilých metod ošetření v návaznosti na technologii a stav stáda jako takového. Zkušený paznehtář pojmenovává stav dle skutečnosti a umí navrhnout opatření. Je pak na chovateli, aby vnímal paznehtáře jako partnera – jako odborníka, který sleduje stejný cíl – zdravé stádo.

Co hrozí při nekvalitním ošetření?

Ztráta, někdy i fatální. Kvalita nebo nekvalita se nedá posoudit pouhým standardem. V tom se skrývá hlavní problém. Každé zvíře je individuální a při úpravě je třeba toto respektovat. Proto před samotným ošetřením je potřeba pazneht prohlédnout a zvolit postup. Postup ošetření je jasně definován, ale míra ošetření a jeho další postup je již plně v rukou paznehtáře. Zde je potřeba praktické dovednosti umět opřít o teoretické znalosti. Paznehtář musí mít svou sebekontrolu a umět se rozhodnout.

Pro koho je práce paznehtáře vhodná a pro koho není?

Ošetřování paznehtů je jak fyzicky, tak mentálně náročná činnost. Díky moderním pomůckám se stala paznehtářská práce mnohem komfortnější. Na druhou stranu nároky na výkony a ošetření stoupají. Paznehtář potřebuje rozumět zvířatům, umět se rozhodnout a v neposlední řade správně určit diagnózu. Není bez zajímavosti, že v poslední době se mezi paznehtáři objevují ženy.

Součástí kurzu je představení práce s nejlehčí a vysoce spolehlivou hydraulickou klecí WOPA. Významnou výhodou tohoto modelu oproti jiným modelům je, že nejsou potřeba brzdy, což umožňuje snadné nastavení a demontáž.

Proč vznikla potřeba kurzu?

Vzdělávání je naše společná vášeň. Když jsme v roce 2015 představili první systém diagnostiky a terapie digitální dermatitidy, zjistili jsme jak málo paznehtářů vůbec ví o co se jedná. Pak přišla nová hydraulická klec původní konstrukce, princip převazů a používaní gelů. Založili jsme první party pro ukázku našich postupů a vznikl požadavek na vzdělávání. Získávali jsme zkušenosti především v zahraničí. Své poznatky jsme nabídli všem zájemcům v rámci on-line magazínu AGROPRESS.cz. Začali se na nás obracet zájemci o kurz. Ve spolupráci s kolegy jsme proto připravili kurz zahrnující jak kvalitní teoretickou přípravu, tak následnou praktickou část. Vzdělávání vnímáme jako základní platformu pro sdílení zkušeností a nových poznatků. Sbíráme informace z celého světa a jsme velmi rádi, pokud je můžeme poskytovat současným i budoucím kolegům – je to v zájmu zvířat, chovatelů i paznehtářů.

Co nabízíte v rámci kurzu?

Záměrem kurzu je ukázat nejen samotnou práci s ošetřením, ale naučit posluchače k širšímu pohledu na problematiku. Každý posluchač se dozví důležité pasáže z anatomie a fyziologie. Další velkou kapitolou je vznik a původ onemocnění a to jak infekčních, tak neinfekčních. V rámci kurzu učíme i principům práce se zvířetem – jak nahnat do klece, co udělat, pokud zvíře nespolupracuje apod. Osobní bezpečnost je velmi důležitá. Nedílnou součástí kurzu je ukázka práce s pomůckami, představení fixačních klecí nejmodernějších konstrukcí. Dále učíme jak organizovat práci, jak evidovat jednotlivé úkony a předávat informace veterinárním lékařům a chovatelům. Praktická část se nejdříve provádí na mrtvých paznehtech, kde se učíme správné úhly, vyšetření atd. Pak pokračujeme do terénu, kde přímo na stáji provádíme ošetření na živých zvířatech. Osnovy kurzu korespondují s požadavky NSK Paznehtář (kód: 41 -049-H), proto je možné po absolvování kurzu předstoupit k akreditaci – zde spolupracujeme s oprávněnou osobou, která má právo udělovat osvědčení dle MŠMT. Velmi doporučujeme tuto akreditaci splnit, pokud chcete do budoucna mít oprávnění k výkonu činnosti. Získání akreditace vás opravňuje k získání živnostenského listu a potvrzuje vaši způsobilost v rámci celé EU. Jako bonus nabízíme všem našim posluchačům možnost stát se členy České paznehtářské asociace a získat tak trvalý přísun informací, vzdělávání a také právní pomoci při výkonu vaší činnosti. Podrobné osnovy kurzu a vše další naleznete na stránkách.