Vláda projedná vymezení nových oblastí v okolí potoků a řek, kde hrozí nebo už je znatelné znečištění dusičnany. Jedná se především o místa, která slouží jako zdroj pitné vodyNávrh na změnu nařízení, které takzvané zranitelné oblasti vyčleňuje, předkládají ministerstva životního prostředí (MŽP) a zemědělství. Dále ve středu 12. června vláda projedná akční program, který stanovuje způsoby hospodaření v těchto oblastech.

Vymezení oblastí a dodržování opatření v nich povinně zavádí pro všechny členské státy takzvaná nitrátová směrnice, což je předpis Evropské unie, který má chránit vody před znečištěním dusičnany ze zemědělství. MŽP musí každé čtyři roky zranitelné oblasti přezkoumat a případně vymezit nové. Způsoby zemědělského hospodaření upravuje ministerstvo zemědělství a jsou povinné pro všechny zemědělce hospodařící v okolí daných potoků nebo řek.

Naposledy vymezilo MŽP tyto oblasti v roce 2019, jejich rozloha tehdy dosahovala 42 procent plochy Česka, což byl nárůst oproti roku 2015 o 0,1 procenta. Ze zemědělské plochy tvořily zranitelné oblasti téměř poloviční podíl. Podle mapy zveřejněné ministerstvem zemědělství přibyly v roce 2019 zranitelné oblasti například na Tachovsku, Rakovnicku nebo okolí Vlašimi.

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka navrhuje v páté revizi zvýšení plochy o 0,36 procenta. Přibyla by například oblast u Povodí Oslavy a Jihlavy. Celkem navrhuje rozšíření o 12 oblastí.

Znečištění vod dusíkatými látkami pocházejícími ze zemědělství může podle akčního programu ohrožovat lidské zdraví, poškozovat zdroje obživy, narušovat vodní ekosystémy i ohrožovat oprávněné používání vod. Směrnice ve zranitelných oblastech upravuje například období zákazu hnojení a stanovuje i další limity pro používaní hnojiv s dusíkem.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com