Kam PRO-BIO?

Mapa Kam PRO-BIO nabízí přehled prověřených producentů surovin zemědělské prvovýroby, faremních zpracovatelů, výrobců biopotravin a prodejen biopotravin, ale i organizací spjatých se sektorem ekologického zemědělství. Uvedené subjekty jsou členy PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, který webovou aplikaci spravuje. Všichni zmínění zemědělští podnikatelé jsou certifikovaní ekologičtí zemědělci dle zákona č. 242/2000 Sb.

Kam PRO-BIO?

Lovíme BIO

Jedinečná mapa představuje komplexní adresář výhradně registrovaných ekozemědělců, kteří nabízejí svou produkci a služby spotřebitelům. Mapa umožňuje vyhledávání podle kraje, okresu nebo konkrétní potraviny, o kterou máte zájem. Můžete tak zjistit, kde zemědělec sídlí, jak ho kontaktovat, jaké zboží nabízí, jestli má například e-shop, prodává ze dvora nebo prostřednictvím bedýnek. Najdete tu i farmy nabízející agroturistiku, exkurze či vzdělávacích programy pro školy.

Lovíme BIO

Adresáře ekofarem s prodejem biopotravin

Adresář farmářů Hnutí DUHA obsahuje seznam míst, kde lze nakoupit čerstvé místní potraviny. Naleznete zde kontakty a informace o rodinných a drobných farmách, fungujících i vznikajících skupinách komunitou podporovaného zemědělství, bedýnkách i místech, která nabízejí vzdělávací programy o hospodaření.

Adresář farmářů

foto: https://myvita.ca/organic-food-winnipeg/