Česko získalo označení země bez výskytu plicní nákazy skotu. Informovala o tom  Státní veterinární správa (SVS) v tiskové zprávě, kterou má ČTK k dispozici. Označení udělila Světová organizace pro zdraví zvířat a má významný vliv pro živočišnou výrobu v Česku, protože usnadňuje regionální a mezinárodní obchod se zvířaty.

Poslední případ plicní nákazy skotu byl na území dnešní ČR potvrzen v roce 1902, uvedla správa. Status tak Česko obdrželo zejména na základě historických dat a vysoké úrovně veterinárního dozoru nad nákazami hospodářských zvířat.

Nakažená zvířata dostanou zánět plic, mají kašel, bolestivé a obtížné dýchání a dušnost. Nákaza více postihuje telata a starší zvířata, úmrtnost se pohybuje mezi 30 a 80 procenty. Onemocnění se podle správy běžně vyskytuje v Africe a v některých zemích Asie.

Oficiální uznání označení země bez výskytu nákazy je podle správy významný pokrok v boji proti vysoce nakažlivým chorobám hospodářských zvířat. Znamená to, že země účinně plní opatření pro jejich tlumení, prevenci a včasné odhalení a zlepšuje také přístup na regionální a mezinárodní trhy se zvířaty, doplnila správa.

Česko splňuje mimo jiné podmínky pro země bez vztekliny, klasického moru prasat, slintavky a kulhavky, afrického moru koní nebo moru malých přežvýkavců.

Světová organizace pro zdraví zvířat je mezinárodní organizace, která se zabývá ochranou zdraví a pohody zvířat, jejími členy je v současnosti 183 států. Organizace vznikla v roce 1924 a tehdejší Československo bylo jedním ze zakládajících členů.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com