Maso, které bude pocházet ze zemí s africkým morem prasat (AMP) bude muset být před uvedením na český trh předem vyšetřeno. Veškeré dodávky masa a tepelně dostatečně nezpracovaných produktů z něj původem ze zemí s výskytem afrického moru prasat budou vyšetřeny na přítomnost DNA viru této nákazy s platností od 2.října. Pod kontrolu budou spadat i vedlejší živočišné produkty, maso divokých prasat a produkty z něj.

Jelikož se nákazová situace v Evropě zhoršila, bude se toto mimořádné opatření vztahovat na produkty pocházející z Belgie, Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska nebo Rumunska, což jsou státy s potvrzeným výskytem afrického moru prasat v chovech domácích prasat i  prasat volně žijících.

Vzhledem k vývoji nákazové situace v Evropě je potřeba ochránit domácí chovy prasat a trh s vysokými standardy pro spotřebitele před možným zavlečením nákazy. Proto jsme se rozhodli podmínit vstup potenciálně nebezpečných potravin z rizikových zemí povinným vyšetřením na virus AMP. Boj s nákazou nás stál hodně peněz a je za ním řada omezujících opatření, proto nechceme riskovat další zavlečení choroby na naše území,“ zdůvodnil nařízení ministr zemědělství Miroslav Toman.

V průběhu letošního roku bylo odebráno přes 1000 vzorků  a ani v jednom případě nebyla zjištěna přítomnosti viru AMP. S novým veterinárním opatřením SVS se velmi výrazně zpřísní monitoring a vyšetřovat se bude i vepřové maso  a produkty ze zemí, kde se prozatím AMP oficiálně nepotvrdil. V současnosti odběratelé odebírají ze zemí s výskytem AMP zhruba 4000tun/měsíčně. Samotný výsledek vyšetření by měl být znám do 24 hodin od přijetí a provádí ho Státní veterinární ústavy v Jihlavě, Praze a Olomouci. Při kontrolách budou odebírány vzorky o minimální hmotnosti 200 g nebo v případě jednotlivě balených potravin, celé balení. Produkty, z nichž byly odebrány vzorky nebudou pozastavovány a provozovatel s nimi může volně nakládat. Případné zjištění přítomnosti DNA AMP by znamenalo stahování produktu z trhu


Aktuální nákazová situace v ČR

Od 1. února 2018, kdy došlo ke zmenšení zamořené oblasti v okrese Zlín, eviduje SVS ve Zlínském kraji 176 nálezů. Africký mor prasat (AMP) byl potvrzen u 12 kusů nalezených v zamořené oblasti. Poslední pozitivně testovaný nález pochází z letošního dubna a jednalo se o kus uhynulý již několik měsíců předtím. Ve 162 případech bylo vyšetření negativní. V současné době se čeká na výsledek vyšetření dvou zbývajících kusů. Ve stejném období lovci v zamořené oblasti odlovili celkem 1067 divočáků. Vyšetření AMP prokázalo pouze u jednoho kusu odloveného během února katastrálním území Lužkovice uvnitř ohradníků. V oblasti s intenzivním odlovem bylo ve stejném období zastřeleno 7345 divokých prasat. Ani jedno z prasat ulovených v oblasti s intenzivním odlovem AMP nemělo.

 

 

Marcela Otrubová

Zdroj: http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Ftis%2Fzpravy_o_trhu%2F03%2F1539693663650.pdf
převzato z: www.svscr.cz/africky-mor-prasat-aktualne