České zemědělství a lesnictví má dosud nevyužitý potenciál snížit množství emisí, které Česko vyprodukuje, o deset až 15 procent. České zemědělství je nyní čistým producentem emisí, tedy oxidu uhličitého, oxidu dusného a dalších skleníkových plynů a po rozsáhlém kácení kvůli kůrovcové kalamitě je producentem i lesnictví. Vědci pod vedením Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe proto zahájili práci na projektu s názvem AdAgriF, který to má změnit, řekl na tiskové konferenci vedoucí projektu bioklimatolog Miroslav Trnka. Nové přístupy a vázání uhlíku v půdě mohou pomoct zmírnit klimatickou změnu.

Vědci uvedli, že klíčové je, aby se dařilo uhlík do zemědělské půdy vázat dlouhodobě, což se při současných postupech nedaří a nepřispívá k tomu ani poměrně intenzivní snaha zemědělců vracet do půdy organickou hmotu tradičními postupy. Současná úroveň vědomostí a zkušeností však není dostatečná na to, aby bylo možné navrhovat nové technologické postupy a strategie, takže první část výzkumu se zaměří na to, jak funguje princip dlouhodobého ukládání uhlíku v půdě.

„Potřebujeme pochopit mechanismy, které nám ušetří práci a čas s opakováním experimentů,“ uvedl enviromentání mikrobiolog Petr Baldrián z AV ČR.

Základním prvkem pro vázání uhlíku jsou kořeny rostlin a kořenové exudáty, což jsou komunikační kanály mezi kořeny a okolím, a důležitou úlohu hrají houby a mikroorganismy. „Potřebujeme pochopit úlohu kořenového exudátu,“ řekl Karel Klem, který se zabývá ekologickou fyziologií rostlin. Zmínil, že někteří farmáři už dnes začínají využívat předběžné výsledky. První výsledky z projektu by měly být vidět za tři až čtyři roky.

Stejně tak může z atmosféry odebírat uhlík a skleníkové plyny lesnictví. „V lesích máme obrovské pole působnosti, jak zmírnit změnu klimatu a v lesnictví ani není třeba vymýšlet nic moc nového. Jen je potřeba hospodařit výběrně, a ne holosečně, kdy zanikne kořenový systém,“ zmínil ředitel CzechGlobe Michal Marek moment, kdy se z lesa uvolní značné množství oxidu uhličitého. A trvá několik let, než nový uměle vysazený les dokáže znovu uhlík ukládat.

„Nicméně o lesní půdě toho ještě hodně nevíme a spoustu věcí je potřeba prověřit,“ dodal Marek.

V dalších fázích projektu je potřeba pochopit reálné toky skleníkových plynů a jejich časoprostorovou dynamiku. V některých případech jich totiž může při zemědělských činnostech unikat více, jindy méně, záleží na typu počasí. A plánováním zemědělských prací lze jejich dynamiku ovlivnit, předpokládají vědci. Poslední součástí projektu je navrhnout takové postupy, které budou pro společnost akceptovatelné a budou udržitelné a nezhorší kvalitu života. Mělo by tomu být naopak. „Socioekonomická část projektu je nedílnou součástí,“ řekl Marek. Zdůraznil, že výsledky mohou být dobře využitelné jen tehdy, když jim společnost porozumí a bude ochotna je přijmout. Jde sice o základní výzkum, ale CzechGlobe je dlouhodobě propojený s koncovými uživateli výzkumů ústavu. Například zemědělci již léta participují na projektu Intersucho.

Autor: Zdeněk Meitner, ČTK

foto: pixabay.com