Dne 5. 5. se v Zemědělské akciové společnosti Mžany, konal již 8. ročník Zemědělského dne. Ten probíhal pod záštitou ministra zemědělství ČR Mariana Jurečky za finanční podpory MZe a Králohradeckého kraje. Předpovědi na deštivé počasí se naštěstí nevyplnily a Zemědělský den mohl být v dopoledních hodinách příjemně zahájen ředitelem společnosti Dr. Ing. Peškem.

Hlavním programem dne byla přehlídka českého strakatého skotu od špičkových chovatelů Královéhradeckého, Libereckého a Středočeského kraje. Rozhodčím přehlídky byl již tradičně ředitel Svazu chovatelů českého strakatého skotu Ing. Pavel Král. Opět se bojovalo o šampionku výstavy, nejlepší vemeno, veteránku výstavy a MISS Sympatii.

V první kategorii prvotelky zvítězila kráva Leia z VOD se sídlem v Kámeně. Kategorii starší krávy ovládla opětovně kráva Berta, z Radešínské Svratky, která je již na šesté laktaci a spadá do kolekce krav na V. a VI. laktaci. Po celou dobu se Berta těšila ze silné podpory jejího vlastního týmu.

Samotné finále bylo napínavé, jelikož nebylo jasné do poslední chvíle, jestli Berta z Radešínské Svratky obhájí titul nebo žezlo převezme prvotelka Leia z VOD se sídlem v Kámeně.

Se slovy: „Pro tento rok by to ještě šlo.“ poplácal rozhodčí Ing. Pavel Král Bertu po zádi a zvolil ji šampionkou letošní přehlídky českého strakatého skotu.

Berta z Radešínské Svratky vyhrála hlavně díky výbornému vemeni a pevné konstituci. Ing. Pavel Král závěrem dodal: „Přesně taková zvířata by se měla nacházet v chovech českého strakatého plemene.“

Ocenění za nejlepší vemeno převzali zástupci ZAS Mžany, a.s. v čele s ředitelem Dr. Ing. Janem Peškem. Kráva s číslem šest získala toto ocenění díky dobře utvářeným strukům, které disponovaly optimální délkou a nadprůměrným rozmístěním. Nadprůměrně byla taktéž u vemene hodnocena i výraznost a nasazení závěsného vazu.

Nejlepším vodičem výstavy byl zvolen Jan Strýhal – student prvního ročníku oboru Agropodnikání ze Střední zemědělské školy v Poděbradech.

Podniky, které se letos zúčastnily:

 • ZD Velká Losenice
 • ZAS Mžany a.s.
 • Školní statek, Hořice
 • Nahořanská a.s.
 • ZEOS LOMNICE a.s.
 • VOD se sídlem v Kámeně
 • ZD Dobrá Voda
 • UNIAGRO s.r.o.
 • AGROCHOV Stará Paka a.s.
 • PROAGRO Radešínská Svratka a.s.
 • AGROCENTRUM JIZERAN a.s.
 • AGROKOV Žďárky s.r.o.

Během hlavního programu byla představena i nesoutěžní kolekce plemenných jalovic ze Školního statku Středočeskéhé kraje – Poděbrady a plemenný býk LOKI z Chovatelkého družstva Impuls.

Návštěvníci kromě hlavního programu mohli ochutnat a zakoupit regionální potraviny, zhlédnou výstavu zemědělských strojů, soutěžit v odhadu váhy jalovice, projet se v kočáře nebo se zastavit na stánkách jednotlivých vystavovatelů. Opomenuty nebyly ani děti. Ty do střediska v Sověticích dorazily v hnojném počtu. Během dne se vzdělávaly v zemědělském i lesnickém sektoru prostřednictvím různých her a poznávaček. Program pro děti sestavili místní pořadatelé společně se Zemědělským svazem ČR, Místní akční skupinou Hradecký venkov a podnikem Lesy České republiky.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem chovatelům, kteří uvolnili svá zvířata do přehlídky, dále poředatelům za další výbornou zemědělskou akci a také studentům Poděbradské a Hořické zemědělky, kteří se podíleli na přípravě této akce a vodění zvířat. Těšíme se na další 9. ročník Zemědělského dne ve Mžanech.

Text a foto: Lucie Rysová