Chov včel patří k významnému odvětví zemědělství. Včela zajišťuje nejenom opylení rostlin, ale velmi významně se podílí na zachování biodiverzity krajiny. V České republice evidujeme na 50 000 včelařů, kteří se starají o naše včelky a čmeláky. S mnohými z nich se setkáte na Černé louce v Ostravě na jarním včelařském veletrhu Včela!!!

2. ročník včelařského veletrhu opět představí odborně zaměřený program. Významné osobnosti z oblasti včelařství pohovoří o aktuálních tématech, kterými jsou: včelaření bez chemie, měření oxidačního stresu u včel, včelaření na malých buňkách, použití termokomory v chovu včel, základy zootechniky v chovu včel, včelaření v souladu s přírodou. Dozvíte se také, jak se liší imunitní reakce zimní a letní generace včel. Proč nám hynou včely? je další název přednášky na palčivé téma, které uvede pan Miroslav Sedláček. Propagátor přirozeného vedení včelstev Mgr. Václav Sciskala představí důležitost izolátorů při zdolávání nebezpečných nemocí včelstev přednáškou Izolátory matek v praxi a jejich budoucnost. Včelaření v Polsku přiblíží Dr. Wieslaw Londzin a prof. Dmitrij Rachmatulin z Běloruska představí včelaření v pobaltských republikách. Národní koordinátor projektu COLOSS, Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D. seznámí s mezinárodním projektem pro české včelařky a včelaře, který monitoruje úspěšnost zimování včelstev.

Jsme potěšeni zájmem výrobců a významných prodejců. Prezentovat se budou např. Včelařství Sedláček, Lyson, Vast-Oil spol. s r.o., Dukor, Global Apis a další významní hráči na včelařském trhu. V letošním roce máme velký podíl zahraničních firem z Maďarska, Rakouska, Slovenska i Polska. Zajímavostí a pro nás určitou atraktivitou budou včelaři z Polska, Běloruska a Litvy.

Vystavovatelé budou nabízet potřeby a prostředky ke včelaření, dále pak výrobky z medu a včelích produktů, medové svíčky, medovou kosmetiku a mnoho dalšího. Nebudou chybět ochutnávky medů a medoviny. Děti se mohou těšit na zábavné kvízy, omalovánky, malé dárečky i včelky a čmeláky ve skleněných úlech. Vítání jsou nejen odborníci a samotní včelaři, ale také milovníci včel, zdravé přírody a lidé, které téma zajímá.

Během veletrhu proběhne soutěž o Nejlepší med Moravskoslezského kraje, o kterém rozhodnou sami návštěvníci.

Organizátory veletrhu jsou Černá louka s.r.o. a Včelařský spolek Moravy a Slezska, z. s., jehož cílem je vybudovat tradici tohoto setkání jakožto místa, kde se včelaři, milovníci včel a odborníci seznámí s novinkami, důležitými informacemi, popovídají si s kolegy či předají cenné zkušenosti nejen začínajícím včelařům.

Záštitu nad veletrhem převzal prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. hejtman Moravskoslezského kraje.

Místo a datum konání: 13.-14.3. 2020, Černá louka Ostrava, Pavilon A

Více informací na www.vcelaostrava.cz , na facebooku @cerna.louka.ostrava

Kontakt:

Jana Jalůvková, specialista marketingu, Černá louka s.r.o., Černá louka 3235, 702 00 Ostrava

foto: pxhere.com