V registru půdy, takzvaném systému LPIS, který informuje především o využití půdy, by mohly být i kontaktní údaje na zemědělce a zemědělské firmy. Mohly by v něm být i informace o druhu plodin, pokud je zemědělec uvede v žádosti o dotaci. Počítá s tím novela zákona o zemědělství, kterou ve Sněmovně předložila pětice koaličních poslanců v čele s předsedou zemědělského výboru Michalem Kučerou (TOP 09). Kučera řekl ČTK, že návrh připravilo ministerstvo zemědělství a poslanci ho předkládají proto, aby ho Parlament stihl schválit do konce roku, protože jinak by mohlo být od příštího roku ohroženo čerpání evropských dotací do zemědělství.

Podle Kučery je potřeba vypořádat připomínky EU ke Strategickému plánu Společné zemědělské politiky v ČR. Vláda tento plán poslala do Bruselu začátkem letošního roku a připomínky dostala na konci dubna. Důvodem vzniku novely je vypořádání připomínek Bruselu a úprava právního rámce, popsal předseda zemědělského výboru. Strategický plán Společné zemědělské politiky by měla Evropská komise schválit Česku v druhém pololetí. Musí ho schválit do konce roku, aby mohla v příštím roce vyplácet přímé platby, stojí v důvodové zprávě.

Poslanci v důvodové zprávě uvádějí, že pokud jde o telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, pak systém již ve veřejné části evidence využití půdy podle uživatelských vztahů tyto položky u objektů a provozoven obsahuje. „Například pokud je uvedeno telefonní číslo nebo e-mailová adresa u včelaře, kterého má uživatel kontaktovat, pak by měl možnost včelař kontaktovat uživatele, a to bohužel nelze. U uživatelů tyto kontakty nejsou viditelné, přestože v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů existují,“ stojí v důvodové zprávě.

V případě doplnění údajů o druhu plodin argumentují předkladatelé tím, že jde o údaje, které veřejnost zajímají. Úmyslem předkladatele je umožnit, aby se veřejnost dozvěděla, co se pěstuje, píšou v důvodové zprávě. Údaje o plodinách pro daný rok budou viditelné až po podání jednotné žádosti o dotace.

Na webových stránkách registru půdy stojí, že jeho hlavním účelem je ověřování údajů v žádostech o dotace poskytovaných ve vazbě na zemědělskou půdu, a to bez ohledu na to, zda jde o dotace financované ze zdrojů EU nebo o národní dotační programy.

Předloha také upravuje evidenci půdy pomocí půdních bloků. Opouští dosavadní model půdních bloků a zavádí díly půdního bloku. Půdní blok je základní jednotkou evidence půdy a musí mít rozlohu nejméně 100 metrů čtverečních. Návrh zpřesňuje i evidenci ovocných sadů ve vztahu k půdním blokům.

Návrh poslanců dostala k posouzení vláda. Nyní se k němu vyjadřují jednotlivé instituce v připomínkovém řízení.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com